Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Avdelningen för informationsbehandling

ICT-studier förbereder dig för ett serviceyrke och erbjuder obegränsade möjligheter i arbetslivet. Vare sig du är intresserad av t.ex. programmering, datakommunikation, digital produktion eller av att planera websajter så finns det plats för just dina talanger. Det finns ett växande behov av personer med kompetens inom både datateknik och företagsekonomi i alla typer av organisationer och branscher.

Utbildningsprogrammet i informationsbehandling vid Vasa yrkeshögskola utexaminerar personer med kunskaper inom både informationsteknologi och servicekoncept som behövs inom handel och administration. Grund- och yrkesstudierna ger studerande beredskap att förena adb-kunskap och affärstänkande. Studerande har möjlighet att fördjupa sig i datakommunikation och nätverk samt digitala tjänster.

Avdelningen för informationsbehandling har sammanlagt ca 300 elever, varav en tredjedel studerar på svenska. Undervisningen är praktiskt orienterad och studierna sker självständigt, i grupper samt virtuellt i form av nätundervisning. Studeranden har tillgång till tidsenliga adb-utrymmen och -program samt ett välförsett bibliotek med tillhörande service.

Kontaktuppgifter

Vasa yrkeshögskola
Informationsbehandling
Wolffskavägen 30
65200 Vasa
Tfn 020 766 3300
Fax 06-326 3002
E-post: bet-info@puv.fi