Nuorten koulutus päivätoteutuksena

IT-tradenomi

Yrityselämä tarvitsee tietojenkäsittelyn ammattilaisia, jotka osaavat ajatella kaupallisesti. Yrityksiin kaivataan alan osaajia ratkomaan myös uusia haasteita, joita ovat muun muassa:

 • mobiilipalvelut ja niiden kehittäminen
 • sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen
 • pilvipalveluiden ja digimedian nopea kasvu

VAMKista valmistuneella IT-tradenomilla on laaja näkemys tietohallinnosta sekä tietotekniikan soveltamisesta liiketoiminnassa. Opettajien vankka ammattitaito, innovatiiviset opetusmenetelmät ja hyvät verkostot alueen työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen.

IT_tradenomi_tietojenkasittely.jpg

IT-ala on palveluala, josta löytyy uramahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Työ on usein projektiluonteista.

hae-vamkiin_2.png

IT-tradenomi toteuttaa käyttäjän vision

Tietojenkäsittelyn opiskelu valmentaa palveluammattiin ja tarjoaa työelämässä lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Olipa uraansa suunnittelevalla kiinnostuksen kohteena esimerkiksi ohjelmointi, www-sisällöntuotanto, digitaalinen tuotanto tai tietoliikenne, löytyy jokaiselle oma paikkansa.

IT-tradenomi on

 • tiedonjanoinen, utelias ja luovasti ajatteleva
 • omatoiminen ja määrätietoinen
 • palvelualtis

IT-tradenomi hallitsee

 • tietoteknisten ratkaisujen suunnittelun, toteuttamisen ja käyttöönoton
 • tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnassa
 • alan pehmeän puolen (ohjelmistot ja tietokannat) ja kovan puolen (tekniikat, laitteet ja verkot)

IT-tradenomi työskentelee

 • asiakaspalvelussa, projektien johdossa ja hallinnassa, teknisissä tehtävissä, suunnittelussa, markkinoinnissa ja myynnissä, kouluttajana
 • tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
 • ICT-palveluiden, kaupan, teollisuuden tai julkisen sektorin palveluksessa

www_NiinaNiemelä_vaaka.jpg

Tietojenkäsittelyä opiskeliva Niina on löytänyt itselleen sopivan alan, jossa on paljon erilaisia urapolkuja ja aina uutta opittavaa.

hae-vamkiin_2.png