YTHS päivä 23.3.2022

Posted on 2022-03-11 12:48:05 EET.

YTHS päivänä 23.3.2022 järjestetään valtakunnallinen Yhteistyöllä opiskelijan hyvinvointia -webinaari klo 12–13.

Tästä löytyy enemmän tietoa osoitteesta:

YTHS-päivässä puhutaan opiskeluyhteisötyön merkityksestä opiskelijoiden hyvinvoinnille - YTHS

Läntisen alueen oma webinaari järjestetään klo 13.15-15. Aiheena on mielenterveys.Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tärkeästä aiheesta.

Tilaisuus on tarkoitettu YTHS:n Läntisen alueen johtokunnan jäsenille, korkeakoulujen hyvinvointiryhmille, opiskelijajärjestöille, terveystyöryhmien jäsenille sekä muille kiinnostuneille.

Voit tulla mukaan oheisen teams-linkin kautta. Kutsua voi välittää organisaatiossa eteenpäin asiasta kiinnostuneille.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyMTZjYzItYWFmOS00ZDgxLWIyZTctNjIwMmMwMDNkNDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f05a941-8536-4530-9bf9-61b3c61491d9%22%2c%22Oid%22%3a%227cfbc345-bead-4558-aa32-9d00cb618bbd%22%7d

 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii terveydenhoitaja Maarit Leino

Ohjelma:

klo 13.15-13.30 avaus, aluejohtaja Maisa Kuusela

klo 13.30-13.45 Mielenterveyden ensiapu, vastaava psykologi Janne Sihvonen

klo 13.45-14 Matalan kynnyksen hoitomuodot, psykiatrinen hoitaja Tiina Tuominen

klo 14-14.15 taukojumppa, fysioterapeutti Miika Wikberg

klo 14.15-14.45 YTHS:n mielenterveyden hoitopolku, mielenterveyden alueylilääkäri Noora Scheinin

klo 14.45-15.00 yhteistä keskustelua

 

 

Back