Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset päivitetty

Posted on 2018-11-15 12:06:49 EET.

VAMK on ollut mukana päivittämässä suomalaisten yleissairaanhoitajan osaamisvaatimuksia vastaamaan vuosien 2020-2030 osaamistarpeita.

Päivitystyö (työpaketti 1) on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleSHarviointi -hanketta ja VAMK on yksi päivitystyöhön osallistuneista ammattikorkeakouluista. VAMK:n hoitotyön koulutuksen opetussuunnitelmaa tullaan muuttamaan uusien vaatimusten myötä. Asia koskee erityisesti tulevia hoitotyön opiskelijoita sekä hoitotyön osaston opettajia. VAMK on mukana tämän hankkeen työpaketeissa 1 ja 7. Nämä yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset päivitettiin työpaketissa 1 ja siinä VAMK:sta työskentelivät koulutuspäällikkö Regina Nurmi ja yliopettaja Hanna-Leena Melender.

Lue aiheeseen liittyvä blogi

Back