Vastaa kansainväliseen opiskelijatutkimukseen ja voita elokuvalippuja!

Posted on 2015-03-26 14:09:46 EET.

Hei, sinä 18–24-vuotias nuori!

Sinulla on mahdollisuus osallistua Japanissa ja Pohjois-Amerikassa toteutettuun kansainväliseen opiskelijakyselyyn, joka nyt toteutetaan Suomessa, ensimmäisenä Euroopassa. Siinä tutkitaan nuorten käsityksiä, uskomuksia, asenteita, arvoja, elämänkokemuksia ja tulevaisuuden odotuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä 18–24 -vuotiaista nuorista aikuisista. Pyrimme rikastuttamaan kuvaa opiskelijanuorista ja heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa.

Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyden salassapito taataan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset analysoidaan keskiarvoina niin, että yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Vastaamalla tähän kyselyyn tuot arvokasta tietoa sekä kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen opiskelijanuorten identiteetistä ja tulevaisuuden suuntautumisesta että vertailevaan tutkimukseen suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden identiteetistä sekä asenteista, arvoista ja moraalista.

Pyydämme Sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn viimeistään
15.4.2015 mennessä. Vastaamiseen menee aikaa noin 20–30 minuuttia.
Alla olevaa linkkiä painamalla pääset suoraan kyselylomakkeelle.
Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 elokuvasarjalippupakettia (kukin sisältää 4 elokuvalippua).

Lomakkeen löydät osoitteesta:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13688/lomake.html

Lisätietoja:
Tutkimukseen liittyvät kysymykset: helena.helve(at)uta.fi.  
Lomakkeen täyttämiseen ja muihin teknisiin asioihin liittyvät kysymykset: Svynarenko.Arseniy.X (at) student.uta.fi

Kiitos osallistumisestasi tähän tärkeään tutkimukseen!

Back