VAMK ja Vaasan yliopisto yhteistyöhön avoimen opetuksessa

Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk ja Vaasan yliopisto ovat käynnistäneet yhteistyön avoimessa korkeakouluopetuksessa. Syksyllä tarjolla ovat kiinan ja saksan kielen alkeiskurssit ja kevätkaudella ranskan kielen alkeiskurssi, venäjän täydennyskurssi sekä Johdanto kulttuurienväliseen viestintään -kurssi.

Opinnot järjestään iltaisin ja viikonloppuisin, mikä mahdollistaa myös työssäkäyvien osallistumisen. Ilmoittautuminen syksyllä pidettäville kursseille on käynnistynyt. Kursseille otetaan ensisijaisesti avoimen korkeakoulun opiskelijoita, mutta myös päätoimiset opiskelijat voivat kysellä varasijapaikkoja.

Opetustarjonnassa on huomioitu työelämän tarpeet, ja opinnot onkin suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilta työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Kurssit sopivat myös kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta ja iästä riippumatta, esimerkiksi niille, jotka haluavat pyrkiä tutkinto-opiskelijoiksi, laajentaa osaamistaan tai opiskella harrastuksenaan.

Yhteistyön tarkoituksen on lisätä harvinaisten ja vähemmän kysyttyjen kielten opintotarjontaa Vaasassa. Opiskelijaryhmien yhdistäminen tähtää siihen, että opintojen käynnistäminen varmistuisi eikä kursseja jouduttaisi perumaan liian pienten ryhmien takia. Yhteisellä opetustarjonnalla pyritään vastaamaan myös Vaasan yrityselämän tarpeisiin. Avoimen opinnot ovat hinnaltaan edullisia ja sopivat hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi. Kurssit kelpaavat sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Vaasan yliopiston tutkintoihin.

Lisätietoja: http://www.edubothnia.fi

Back