VAMKissa toteutetaan rahapeliongelmiin keskittyvä opintojakso ensimmäistä kertaa

Posted on 2013-01-08 13:30:07 EET.

VAMKissa toteutetaan ensimmäistä kertaa Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -opintojakso. Uusi opintojakso on suunniteltu yhteistyössä THL:n (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) kanssa.

Rahapeliongelman tunnistaminen on haastavaa, sillä ongelmaa usein salaillaan ja piilotellaan. Sekä pelaajat että läheiset saattavat vältellä aiheen puheeksi ottoa. VAMKin opintojaksolla valmennetaan ongelmapelaamista työssään kohtaavia henkilöitä, jotta he osaavat tunnistaa peliongelmien kanssa kamppailevien oireet varhaisessa vaiheessa ja näin ehkäistä siitä aiheutuvia haittoja. Tavoitteena on myös opastaa, miten ongelmapelaajien läheiset voidaan ottaa huomioon haastavassa tilanteessa.

Opintojakso on kaikille VAMKin opiskelijoille vapaasti valittavissa ja siihen sisältyy sekä lähiopintoja että verkossa suoritettavia etäopintoja. Opinnot kestävät toukokuuhun 2013 asti.

-VAMKissa on tartuttu tähän vakavaan aiheeseen, jotta tulevaisuudessa eri aloilla työskentelevillä opiskelijoilla olisi valmiudet puuttua alati kasvavaan ongelmapelaamiseen, kertoo sosiaalialan osastonjohtaja Riku Niemistö.

Olennaista on, että rahapeliongelmaan voidaan puuttua ja henkilö ohjata asianmukaiseen hoitoon mahdollisimman pian. Esimerkiksi nuorisotoimessa, opiskelija- ja kriminaalihuollossa sekä talous- ja velkaneuvonnassa työskentelevillä tulisi olla valmiuksia tunnistaa peliongelman oireet. Peliongelmien tunnistaminen on hyödyllistä myös johtotehtävissä, opetustyössä sekä muussa asiakastyössä toimiville, jotka voivat työpaikallaan kohdata rahapeliongelmia.

-Opintojakso on ollut suosittu opiskelijoiden keskuudessa. Tämä kertoo valitettavasti osittain myös siitä, kuinka monia aihepiiri koskettaa, sanoo opintojakson vetäjä Håkan Söderman.

Vuonna 2012 julkistetun laajan väestökyselyn mukaan Suomessa on noin 110 000 ongelmapelaajaa. Lisäksi ongelma heijastuu pelaajien läheisiin, jotka ovat myös usein hoidon ja tuen tarpeessa. Vakavien talousvaikeuksien lisäksi ongelmallisimpaan rahapelaamiseen liittyy usein muita samanaikaisia mielenterveyden häiriöitä ja päihderiippuvuuksia. Kielteiset vaikutukset liittyvät usein myös suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä (www.thl.fi).

WWW_håkansöderman.jpg

Opintojakson vetäjänä toimii Vaasan A-neuvolan vastaava sosiaaliterapeutti Håkan Söderman, jolla on 12 vuoden kokemus erilaisten riippuvuuksien hoidosta. Söderman on aiemmalta koulutukseltaan taloustieteilijä, joka on työelämässään kahden kunnan kunnansihteerinä, Ruotsin kuntaliiton tilintarkastajana ja pankinjohtajana törmännyt myös peliongelmaisiin ihmisiin.

Lisätietoja:

Päätoiminen tuntiopettaja Håkan Söderman, hakan.soderman@puv.fi
Osastonjohtaja Riku Niemistö, riku.niemisto@puv.fi

Back