VAMKin vuoden 2017 opetuksen huiput palkittiin

Posted on 2017-05-11 16:31:05 EEST.

VAMK ja opiskelijakunta VAMOK ovat palkinneet opettajat, jotka ovat lukuvuoden aikana osoittaneet olevansa VAMKin opetuksen huippuja. Palkitut valittiin opiskelijaäänestyksessä annettujen äänien ja erityisesti sanallisen palautteen perusteella.

- VAMKin opiskelijat arvostavat opettajan ammattitaitoa, hyvää asennetta ja sitä, että opettaja tekee töitä sen eteen, että opiskelija ymmärtää ja oppii opetettavan asian. Lisäksi opettajan tiettyä vaativuustasoa opintojakson suorittamiseksi, tehtävien ajantasaisuutta ja opintojen työelämälähtöisyyttä kiiteltiin, kertoo VAMOKin puheenjohtaja Niilo Hakoniemi.

Yksi opettaja jokaiselta VAMKin koulutusalalta sai tunnustuksen erinomaisesta työstään.

- Tekniikka: Perhosta, Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva rakennustekniikan lehtori Heikki Paananen on työskennellyt VAMKissa vuodesta 2007. Paananen haluaa tehdä luennoistaan mahdollisimman rentoja ja rohkaisee opiskelijoitaan keskusteluun ja kysymysten esittämiseen.

- Liiketalous: 15 vuotta VAMKissa työskennellyt Jukka Niittykoski opettaa taloushallintoa. Kokkolasta kotoisin olevan Niittykosken mielestä parasta opettamisessa on huomata opiskelijoiden oppivan uutta ja innostuvan siitä.

- Sosiaali- ja terveysala: Oulusta Vaasaan muuttanut Anne Wähä opettaa ruotsia ja englantia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. VAMKissa 16 vuotta opettanut Wähä nauttii työskentelystä nuorten kanssa: heiltä oppii uutta ja sen myötä voi päivittää myös omia ajatustapoja.

VAMKin vuoden huiput -valinnalla halutaan kannustaa opettajia työssään. Tunnustuksella tuodaan esille opetuksen tärkeyttä sekä edistetään opettajien motivaatiota itsensä kehittämiseen. VAMKissa työskentelee 115 opettajaa, joista ääniä keräsi kaikkiaan 85.

vuodenhuiput2017-450.jpg

VAMKin opetuksen huippuina palkittiin (toinen vas.) Jukka Niittykoski, Anne Wähä ja Heikki Paananen. VAMOKin puheenjohtaja Niilo Hakoniemi kukitti voittajat.

Kuva: Satu Aaltonen

Back