VAMKin sosiaali- ja terveysala sekä monimuotokoulutukset suosittuja kevään haussa

Posted on 2015-04-10 13:01:31 EEST.

Sosiaali- ja terveysalalle oli eniten hakijoita aloituspaikkoihin nähden Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin eilen päättyneessä kevään yhteishaussa. Sosionomikoulutukseen haki eniten, eli 145 ensisijaista hakijaa. Myös VAMKin työn ohessa suoritettaviin monimuotokoulutuksiin tuli runsaasti hakemuksia.

Tekniikan koulutuksista suosituin oli sähkötekniikka, johon tuli 106 ensisijaista hakemusta.

- Tämä osoittaa sen, että nuoret ovat oivaltaneet Vaasan seudun energiakeskittymän vetovoimaiset työmahdollisuudet. Korkeakoulut, Vaasanseudun Kehitys Oy ja alueen yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä alan tunnettuuden eteen, toteaa VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Myös tietotekniikan koulutus kasvatti hakijamääräänsä. Rakennustekniikassa hakijamäärät vastaavasti laskivat viime vuodesta.

- Tämän vuoden hakijamääriä ei voida suoraan verrata edelliseen vuoteen, sillä kevään yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa niputettu yhteen sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen haut. Aiemmin yliopistoihin oli oma yhteishakunsa ja ammattikorkeakouluihin neljä erillistä hakua, selventää opintoasianpäällikkö Aila Markus VAMKista.

Perinteisesti VAMKin nuorille suunnattu liiketalouden koulutus on ollut erittäin vetovoimainen, mutta nyt ensisijaisten hakijoiden määrissä oli laskua. Valtakunnallisesti näyttää siltä, että eniten uusi hakujärjestelmä vaikutti nimenomaan ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusten hakijamääriin.

- Tämä johtunee siitä, että hakijat valitsivat toisiaan lähellä olevien yliopiston kauppatieteiden ja ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusten välillä, arvioi Markus.

Lisätietoja:

- Opintoasiainpäällikkö Aila Markus, aila.markus@vamk.fi
-  Rehtori Tauno Kekäle, tauno.kekale@vamk.fi

Back