VAMKin sairaanhoitajakoulutus veti hakijoita

Posted on 2015-09-23 09:20:04 EEST.

Vaasan ammattikorkeakouluun VAMKiin haki tiistaina päättyneessä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa yhteensä 612 hakijaa. Valtakunnallisesti hakijoita korkeakouluihin oli kaiken kaikkiaan noin 28 000.

VAMKissa haussa oli sairaanhoitajakoulutus sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Päiväopintoina tarjottavaan koulutukseen oli 105 ensisijaista hakijaa 35 aloituspaikkaa kohden. Vastaavasti monimuoto-opintoina työn ohessa suoritettavaan koulutukseen oli 125 ensisijaista hakijaa 20 aloituspaikkaa kohden.

- Syksyn yhteishaun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Sairaanhoitajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, joten alan opiskelu on varma valinta, toteaa Hanna-Leena Raja-aho VAMKin hakijapalveluista.

AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Se koostuu yleisistä ja ammatillisista perusopinnoista, suuntaavista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja harjoittelusta.

Valintakokeet järjestetään 5. - 6.11.2015, ja koulutukset käynnistyvät tammikuussa 2016.

Lisätietoja:
VAMKin hakijapalvelut
Puh. 020 693 323 (vaihde), hakijapalvelut@vamk.fi

VAMK yourself! Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on 3300 ja henkilöstöä 220. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Back