VAMKin opiskelijat tutkivat hyväksikäytön uhrien kokemuksia

Posted on 2015-10-19 11:18:53 EEST.

VAMKin sosiaalialan opiskelijat Katri Karjanlahti ja Susanna Taavila ovat tutkineet opinnäytetöissään hyväksikäytön uhrien kokemuksia ja heidän selviytymistään rikoksista. Karjanlahti paneutui tutkimuksessaan lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneisiin ja Taavila ihmiskaupan uhreihin. Molemmissa opinnäytteissä tutkittiin myös sitä, miten uhrit ovat kokeneet tukiverkostojen toiminnan hyväksikäyttötilanteessa.

www_karjanlahti_taavila.jpg

Seinäjoelta kotoisin oleva Katri Karjanlahti ja Orimattilasta Vaasaan opiskelemaan tullut Susanna Taavila halusivat antaa äänen hyväksikäyttöä kokeneille, jotka molemmissa tutkimuksissa ovat lähes poikkeuksetta naisia.

Hyväksikäyttöön puuttuminen harvinaista

Karjanlahden opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa lapsena koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä uhrien omakohtaisten kokemusten kautta. Tavoitteena oli selvittää asioita, jotka auttaisivat vastaisuudessa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisessa sekä saada tietoa siitä, miten läheiset ja uskonyhteisö suhtautuvat uhriin.

Tutkimuksesta ilmeni, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen ei ole mitään yksittäistä tai selkeää oiretta, joka mahdollistaisi sen tunnistamisen heti alkuvaiheessa.

- Toisaalta uhrit itse kuitenkin kokevat, että seksuaalinen hyväksikäyttö olisi ollut tunnistettavissa heidän oireistaan tai käyttäytymisestään, sanoo Karjanlahti.

Lisäksi tutkimus toi esille uhrien toiveita ja ajatuksia siitä, kuinka lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tulisi puuttua. Uhrit esittivät myös toiveita siitä, miten he olisivat toivoneet heihin suhtauduttavan ilmitulon jälkeen.

- Uhrit olisivat toivoneet, että asiaan olisi puututtu. Kuitenkaan yhdenkään tutkimukseen osallistuneen kokema seksuaalinen hyväksikäyttö ei mennyt välittömästi tai lähitulevaisuudessa lainkaan poliisiviranomaisten tietoon, kertoo Karjanlahti.

Karjanlahden tutkimukseen osallistui 16 henkilöä, joista 14 oli vanhoillislestadiolainen tausta. Henkilöt tavoitettiin Facebookin seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden ryhmästä tai heillä tiedettiin olevan seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia.

Rikosuhripäivystyksen tuki merkittävää

Susanna Taavilan opinnäytteessä kerättiin palautetta siitä tuesta ja avusta, jota Vaasan Rikosuhripäivystys on tarjonnut ihmiskaupasta tai sen kaltaisista rikoksista kärsineille asiakkailleen. Taavila kiinnostui aiheesta ystävänsä kautta, joka oli aiemmin perehtynyt teemaan omassa tutkimuksessaan.

Tutkimukseen Taavila perehtyi seuraamalla dokumentteja ja elokuvia aiheesta. Hyvää lähdetietoa aiheesta oli haastavaa löytää, koska ihmiskauppaa on tutkittu vielä varsin vähän.

Taavilan tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, jotka käännettiin vastaajien kielelle. Tutkimuksesta ilmeni, että Rikosuhripäivystyksen antama tuki on ollut monipuolista ja merkittävää vastaajien selviytymiselle.

- Työntekijät olivat pystyneet luomaan välittävän ja turvallisen ympäristön ja osanneet kohdata asiakkaat kunnioittavasti sekä Rikosuhripäivystyksen arvojen mukaisesti, kertoo Taavila.

Tutkimuksen mukaan myös oikeusprosessissa annettu tuki oli ollut riittävää, ja Rikosuhripäivystyksen tavoite asiakkaan oikeusturvan toteutumisesta tapahtui.

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Back