VAMKin opinnäytetyöt Pohjanmaan III Sosiaali- ja terveystieteiden päivillä

Posted on 2018-11-19 12:10:20 EET.

 Sosiaali- ja terveystieteiden päivät02.jpg
Hanna-Leena Melender esittelee Salla Pirkolan työryhmän opinnäytetyötä.
 
 
Kaksi VAMKin opinnäytetyötä esiteltiin perjantaina Pohjanmaan III Sosiaali- ja terveystieteiden päivillä. Anu-Maria Ebongin työ käsitteli Kinestetiikkaa ja Salla Pirkolan opinnäytetyön aiheena oli Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tukeminen. Pirkolan työn esitteli Hanna-Leena Melender. Tapahtuma järjestettiin Aleressa.
 
Ylihoitaja Saija Seppelin Vaasan keskussairaalasta painottaa, että VAMKin opinnäytetöillä on konkreettisia vaikutuksia sairaalan käytännön työhön.
 
– Opinnäytetyön avulla päiväkirurgialla on lisätty tietoisuutta hoitosuosituksien olemassaolosta ja käytöstä. Lapsipotilaiden hoidon laadun kannalta suosituksessa nousevat esiin asiat, joihin päiväkirurgialla tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota. Koulutustilaisuudessa nousi esiin jo tehtyjä asioita, mm. kuvitettu lapsipotilaan hoitopolku. Nämä välineet ja työkalut kuuluu ottaa aktiiviseen käyttöön, kommentoi Seppelin.
 
Seppelin on myös tyytyväinen VAMKin ja Vaasan keskussairaalan yhteistyöhön.
 
- Organisaatiomme tavoitteissa on näyttöön perustuvan hoitotyön hyödyntäminen ja jalkauttaminen työyksiköihin. Tämä opinnäytetyö on yksi hyvä esimerkki työelämän ja koulujen välisestä yhteistyöstä, Seppelin toteaa.

Lue lisää: Vaasan kaupungin tiedote

Sosiaali- ja terveystieteiden päivät01.jpg
Anu-Maria Ebong esittelee kinestetiikkaa käsittelevää lopputyötään.

Back