VAMKin joustavat opintomuodot kiinnostivat hakijoita

Posted on 2018-03-29 09:13:38 EEST.

VAMKin työn ohessa suoritettaviin monimuotokoulutuksiin ja ylempiin AMK-tutkintoihin tuli runsaasti hakemuksia eilen päättyneessä kevään yhteishaussa.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän mukaan jokaiselle työikäiselle on oltava olemassa omaan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta. VAMK vastaa elinikäisen oppimisen tarpeisiin monipuolisella koulutustarjonnalla, joka on joustavasti sovitettavissa työn rinnalle, sanoo Hanna-Leena Raja-aho VAMKin hakijapalveluista.

Vetovoimaisin koulutuksista oli jo työelämässä oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille suunnattu ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus, johon ensisijaisia hakijoita oli kaksinkertainen määrä edellisvuotta enemmän. Edellisvuosien tapaan myös päiväopintoina suoritettavat sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutukset vetivät paljon hakijoita. Sosionomikoulutus oli näistä vetovoimaisin: siihen tuli 133 ensisijaista hakemusta 40 aloituspaikkaa kohden.

Tekniikan koulutus on VAMKin keskeinen painopiste ja on suunniteltu palvelemaan erityisesti Vaasan seudun energiateknologian keskittymää.

 -VAMK on olemassa työelämää varten. Valmistuneiden insinööriemme työllisyys on neljänneksi paras Suomen ammattikorkeakouluista. Lähes 90 prosenttia on vakituisessa työssä vuosi valmistumisensa jälkeen, sanoo VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Tekniikan koulutuksista työn ohessa suoritettava konetekniikan koulutus sekä ylempään AMK-tutkintoon johtava projektijohtamisen koulutus olivat vetovoimaisimpia.

- Jo työelämässä olevat insinöörit tarvitsevat yhä enemmän myös projektien johtamiseen liittyvää erikoisosaamista: Project Management on räätälöity juuri näihin tarpeisiin yhteistyössä teollisuuden kanssa, Raja-aho kertoo.

Kiinnostus VAMKin liiketalouden koulutuksiin pysyi edellisvuosien tapaan hyvänä. Tietojenkäsittelyn koulutukseen tuli kolmannes lisää ensisijaisia hakijoita edellisvuoteen verrattuna.

Hakupäättynyt_450.jpg

Kaiken kaikkiaan hakijoita VAMKin 655 aloituspaikkaan oli 3922.

Lisätietoja:

Yhteishakuvastaava Hanna-Leena Raja-aho, Vaasan AMK
Puh. 040 721 4943

Rehtori Tauno Kekäle, Vaasan AMK
Puh. 040 076 1619

Back