VAMKin insinöörikoulutukselle merkittävä lahjoitus Vaasan Teknilliseltä Seuralta

Posted on 2018-03-28 09:05:23 EEST.

VAMK on saanut varainhankintaansa 10 001 euron lahjoituksen Vaasan Teknilliseltä Seuralta. Lahjoituksen luovuttivat johtokunnan jäsenet; puheenjohtaja Johanna Ahopelto, Timo Mantere, Ilkka Raatikainen, Tytti Niemi, Mikko Paaskoski ja Miika Pietilä tiistaina 27.3.

- Vaasan Teknillinen Seura on perustamisestaan lähtien tukenut vaasalaista tekniikan alan koulutusta. Seuran toiminta on kietoutunut jo lähes vuosisadan ajan läheisesti myös Vaasan ammattikorkeakoulun ja sen edeltäjien kehitykseen, kertoo puheenjohtaja, filosofian ja kauppatieteiden tohtori Johanna Ahopelto.

Vaasan alueella on paljon energiatekniikan ja automaatioalan yrityksiä, joihin tarvitaan muun muassa osaavia ohjelmoijia, suunnittelijoita, tuotekehittelijöitä ja tuotemyyjiä. VAMKin opiskelijat ja heidän osaamisensa ovat vastaus tähän tarpeeseen.

- Täällä kaivataan jatkuvasti pätevää työvoimaa: riittävää määrää ammattilaisia ei saada töihin seudun yrityksiin, ellei Vaasassa kouluteta alan osaajia, muistuttaa VTS:n varapuheenjohtaja, DI, KTM Miika Pietilä.
Vaasan Teknillisen Seuran mukaan insinöörikoulutuksen tulee olla laadukasta ja ajanmukaista: alalla on erityisen tärkeää pysyä mukana kehityksessä ja innovaatioissa. Koska tekniikka muuttuu nopeasti, myös opettajat tarvitsevat riittävät resurssit kehittyä ja kehittää opetusta.

Seuran johtokunnan isäntä, professori Timo Mantere on sähkövoimatekniikan insinööri ja valmistunut VAMKin edeltäjästä, Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta.

- On hienoa, että Suomessa nuori voi valita itselleen sopivan tavan opiskella tekniikkaa, ja valita yliopiston asemasta käytännönläheiset opinnot ammattikorkeakoulussa. Toisaalta ne, jotka eivät välttämättä nuorena tähtää akateemiselle huipulle, voivat alasta innostuttuaan jatkaa yliopistoon tohtoriksi asti, muistuttaa Mantere.

VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita.

- Tekniikan alan ammattikorkeakoulutus on jo pitkään kärsinyt heikosta rahoituksesta nykyisen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin vuoksi. Vaasan Teknillisen Seuran tekniikan alan koulutukselle suuntaama lahjoitus on hieno osoitus VAMKin insinöörikoulutuksen arvostuksesta, kiittelee rehtori Tauno Kekäle.

Keväästä 2017 lähtien ammattikorkeakouluilla on ollut lupa kerätä varoja vahvistaakseen pääomaansa ja sitä kautta toimintaansa. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos

VaasanTeknillinenSeura_450.jpg

Rehtori Tauno Kekäle (vas.) vastaanotti lahjoituksen Vaasan Teknilliseltä seuralta. Kuvassa vasemmalta johtokunnan jäsenet Tytti Niemi, Mikko Paaskoski, Timo Mantere, Johanna Ahopelto, Miika Pietilä ja Ilkka Raatikainen.

Lisätietoja:

Tauno Kekäle, rehtori, toimitusjohtaja (VAMK)
puh. 040 076 1619

Puheenjohtaja Johanna Ahopelto (Vaasan Teknillinen Seura)
puh. 040 553 2721

Back