VAMKin englanninkielisiin koulutuksiin yli 1700 hakijaa

Posted on 2015-01-29 14:04:14 EET.

VAMKin eilen päättynyt englanninkielisten koulutusten haku sujui hyvin. VAMKissa oli tarjolla kaksi englanninkielistä koulutusta, joiden 73 aloituspaikkaa tavoitteli ensisijaisesti 420 hakijaa.

- Vertailtaessa hakijamääriä valtakunnallisesti, VAMK pärjäsi varsin hyvin, kertoo VAMKin yhteishakuvastaava Hanna-Leena Raja-aho.

VAMKin englanninkielisiin koulutuksiin oli hakijoita kaikkiaan yli 1700. VAMKissa hakijamäärä laski hienoisesti viime vuodesta.

- Viime syksynä uudistetun hakujärjestelmän myötä haussa olivat ammattikorkeakoulujen lisäksi myös yliopistojen vieraskieliset koulutukset, joten vertailun tekeminen viime vuoteen ei anna täysin oikeaa kuvaa, selvittää Raja-aho.

Suurimpina hakijamaina VAMKiin olivat Vietnam, Kiina, Venäjä, Nepal ja Ghana.

- Kansainvälisyys sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat kiinteä osa VAMKin opetusta ja päivittäistä toimintaa. Vuosittain VAMKissa opiskelee noin 350 ulkomaalaista opiskelijaa, vastaavasti ulkomaille vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun lähtee noin 200 opiskelijaa, kertoo Raja-aho.

Valtakunnallinen hakijamäärä vieraskielisiin koulutuksiin oli yhteensä 15 875. Haussa oli mukana 23 ammattikorkeakoulua ja kolme yliopistoa. Valintakokeet englanninkielisiin koulutuksiin järjestetään Suomessa 22.4.2015.

Lisätietoja:

Yhteishakuvastaava Hanna-Leena Raja-aho
Puh. 0207 663 408, hanna-leena.raja-aho@vamk.fi  

VAMK yourself! Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on 3300 ja henkilöstöä 220. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Back