VAMKilta ja VAOlta uudenlainen avaus koulutusyhteistyössä

Posted on 2015-11-16 09:47:23 EET.

VAMK ja Vaasan ammattiopisto VAO käynnistävät aivan uudenlaisen koulutusyhteistyön, jonka myötä ammattiopistolaiset voivat kolmannesta opintovuodestaan alkaen suorittaa laajoja kokonaisuuksia VAMKissa ensi syksystä alkaen.

Yhteistyö koskee osapuolten tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Pohjana on kummankin koulun opetussuunnitelmat, jotka on rakennettu silmällä pitäen alueen työelämän tarpeita. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja VAMKin varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, mikä antaa hyvän käsityksen jatko-opinnoista korkeakoulussa.

-Voimme iloita erityisesti opiskelijoiden puolesta, joille väylä jatko-opintoihin konkretisoituu aidosti. Tätä tukee myös osaamisen vaihto, kun oppilaitosten opettajat muodostavat suunnittelutyössä työpareja, kertoo VAOn rehtori Åsa Stenbacka.

Koulutuspolun suorittaneet voivat jatkossa hakeutua erillisvalinnan kautta VAMKiin tutkinto-opiskelijoiksi suoritettuaan ammatillisen perustutkinnon. Ammattiopiston aikana suoritetut opinnot vastaavat noin puolen vuoden ammattikorkeakouluopiskelua ja suoritukset hyväksiluetaan opiskelijan AMK-tutkintoon hänen siirryttyään opiskelijaksi VAMKiin. Jatkosuunnittelussa periaatteita vielä täsmennetään.

-Kaikki hyötyvät. Koulutuspolku nopeuttaa työelämään siirtymistä, mikä on etu sekä opiskelijalle että työelämälle ja vastaa myös opetusministeriön tavoitteisiin opetuksen resurssien tehokkaasta käytöstä, toteaa VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

-Tällaiset ennakkoluulottomat avaukset ovat tervetulleita, sillä ne tarjoavat motivoituneille nuorille opiskeluhaasteita ja edistävät heidän jäämistään Vaasaan, toteaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Lisätietoja:

Rehtori Tauno Kekäle, VAMK
tauno.kekale@vamk.fi, puh. 040 076 1619

Rehtori Åsa Stenbacka
asa.stenbacka@vaasa.fi,  puh. 040 750 7030

 

VAMK yourself! Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on 3300 ja henkilöstöä 220. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Vaasan ammattiopisto kouluttaa osaajia, ammattilaisia, jotka tuntevat oman alansa. Opiskelija voi valita tulevaisuuden työnsä monesta eri vaihtoehdosta, ammatilliseen perustutkintoon vie yli 30 erilaista koulutusohjelmaa. Ammattiopistossa voi rakentaa opinnoista mielenkiintoisia, monipuolisia ja työelämälähtöisiä kokonaisuuksia. Opintoihin voi yhdistää lukio-opintoja tai yrittäjyyttä, työharjoittelu ulkomailla antaa valmiuksia kansainvälisillä työmarkkinoilla työskentelyyn ja huippu-urheilija pystyy yhdistämään tavoitteellisen kilpaurheilun ja ammattiin opiskelun. Ammattiopiston jälkeen voi hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, sillä ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. VAO toimii Vaasassa kahdessa erillisessä toimipisteessä, joissa on nykyaikaiset opetustilat. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi oppilaitoksessa on englanninkielistä koulutusta. VAO:ssa on opiskelijoita liki 2000.

 

Back