VAMKille ohjelmistolahjoitus Lemonsoftilta

Posted on 2016-05-03 14:36:54 EEST.

VAMK tiivistää yhteistyötään toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistuneen Lemonsoftin kanssa. Vaasassa toimiva ohjelmistotalo lahjoittaa VAMKin käyttöön kehittämänsä tietojärjestelmän, jota käytetään liiketalouden opetuksessa talous-, henkilöstö- ja materiaalihallintoon liittyvillä opintojaksoilla.

- Pidämme tärkeänä, että opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti nykyaikaisia tietojärjestelmiä: näin opiskelija omaksuu työelämässä tutut työkalut jo opintojen aikana. Myös ohjelmiston paikallisuus on meille ehdottomasti plussaa, kertoo yliopettaja Mika Ylinen VAMKista.    

VAMKin tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että opetuksessa pysytään ajan tasalla yritysten tarpeista ja voidaan ketterästi kouluttaa viimeisimmät tiedot ja taidot hallitsevia asiantuntijoita.

- Me Lemonsoftilla tarvitsemme osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyö VAMKin kanssa onkin omiaan tukemaan tätä asiaa, Lemonsoftin toimitusjohtaja Jari Rättyä vahvistaa.

Yhteistyösopimuksen myötä VAMKin opiskelijat pääsevät tekemään Lemonsoftille erilaisia projekteja opintojaksojen puitteissa. Lisäksi yritys tarjoaa koulutusta VAMKin henkilöstölle sekä asiantuntijaluentoja ja opinnäyte- ja työharjoittelupaikkoja opiskelijoille.

www_opiskelu12.jpg

Yhteistyön myötä opiskelijoille tarjoutuu yhä mielenkiintoisempia oppimiskokemuksia.

Teksti: Eliina Salmela
Kuva: Satu Aaltonen

Back