VAMK mukaan MuistiKaVeRi-yhteistyöhön

Posted on 2015-10-12 10:38:27 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita koulutetaan Muistikavereiksi osana heidän opintojaan. Muistikaveri vierailee muistisairaan ihmisen kotona tukien muistisairaan voimavaroja ja toimintakykyä. Muistikaveri-toiminta tukee myös mahdollista omaista.

Yhteistyötahoina toimivat Vaasan ammattikorkeakoulu, Pohjanmaan Muistiluotsi sekä Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen Muistipoliklinikka.

MuistiKaVeRi = Kanssasi, vertaisena, rinnalla

Vaasan ammattikorkeakoulun ensimmäiset Muistikaverit on koulutettu, ja Muistikavereina toimivat sairaanhoitajaopiskelijat ovat syyskuusta lähtien vierailleet muistiperheissä.

- Vaasan ammattikorkeakoulu näkee Muistikaveri-toiminnan erittäin merkityksellisenä sekä muistiperheitä että opiskelijoita ajatellen. Muistisairas saa oman kaverin, ja pääsee Muistikaverin tukemana tekemään mieleisiä asioita. Samalla opiskelijat ja tulevat sairaanhoidon ammattilaiset saavat arvokasta kokemusta muistisairaan kohtaamisesta, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön hoitotyön koulutuspäällikkö Regina Nurmi.

MuistiKaVeRi-toiminta on Muistiliiton jäsenyhdistysten yhdessä kehittämä toimintamalli, jota toteutetaan Vaasassa oppilaitos- ja ammattikorkeakouluyhteistyönä. Pohjanmaan Muistiluotsi vastaa kokonaisuudesta, oppilaitos/ammattikorkeakoulu opintoihin liittyvistä asioista sekä Ikäkeskuksen Muistipoliklinikka perheistä. Yhteistyötä on tehty jo pidempään Vaasan ammattiopiston, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen sekä Yrkesakademin i Österbotten:n kanssa, ja nyt yhteistyö on käynnistynyt myös Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

- Tarve Muistikavereille on erittäin suurta. Tämä on yhteistyömuoto, joka toimii erinomaisesti, ja johon nyt ja tulevaisuudessa satsaamme erityisen paljon, toteaa Vaasan seudun Muistiyhdistyksen ja Pohjanmaan Muistiluotsin toiminnanjohtaja Hanna Pitkänen.

Pian 200 Muistikaveria

Vuosina 2014-2015 Muistikavereita on ollut yhteensä n. 140, syksyn aikana koulutetaan vielä n. 50 Muistikaveria sekä laajennetaan toimintaa myös asumispalveluyksikköihin. Jakso alkaa aina koulutuspäivällä, jonka jälkeen Muistikaverit vierailevat pareittain perheessä n. viiden viikon ajan.

Jakso päättyy palautepäivään, jossa Muistikaverit kertovat kokemuksistaan. Opiskelijat näkevät toiminnan erittäin arvokkaana ja silmiä avaavana.

- Myös perheiltä saatu palaute on ollut uskomattoman hienoa. Tällä toiminnalla todella on suurta merkitystä, toteavat Nurmi ja Pitkänen.

Lisätietoja:

- Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, puh. 040 011 3957, regina.nurmi@vamk.fi
- Toiminnanjohtaja Hanna Pitkänen, puh: 044 345 0591, hanna.pitkanen@muistiminne.fi

Pohjanmaan Muistiluotsi on asiantuntija- ja tukikeskus, jonka kohderyhmään kuuluvat muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä. Pohjanmaan Muistiluotsin tomintokokonaisuuksia ovat asiakastyö, vapaaehtois- ja vertaistoiminta, vaikuttamistyö, verkottuminen ja yhteistyö sekä tiedon levitys. Pohjanmaan Muistiluotsin toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

www.muistiminne.fi www.muistiliitto.fi

Back