VAMK kärkikastiin ammattikorkeakoulujen imagovertailussa

Posted on 2015-04-27 08:32:11 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK sijoittui kuudenneksi Taloustutkimuksen laajassa imagotutkimuksessa, jossa vertailtiin 25 suomalaista ammattikorkeakoulua.

- Hyppäys on erittäin merkittävä, sillä viimevuotinen sijoituksemme nousi kymmenen pykälää, sanoo VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Kokonaisarvosanan perusteella arvostetuimmaksi ammattikorkeakouluksi nousi Poliisiammattikorkeakoulu Tampereella.

VAMKin valtteja kansainvälisyys ja medianäkyvyys

Korkeakoulujen imagoa selvitettiin kymmenen väittämän avulla, joista kolmessa VAMK sijoittui kärkikolmikkoon. Kaikissa väittämissä on pysytty vähintään samalla tasolla kuin aiemmin ja useimmissa tekijöissä on kehitytty.

Imagon kulmakivinä nähtiin VAMKin tarjoamat kansainväliset mahdollisuudet ja myönteinen näkyvyys mediassa. Myös esilläolo sosiaalisessa mediassa on vahvaa.

- Panostuksemme nuorten näkökulmasta kiinnostavaan sisältöön sosiaalisessa mediassa on tuottanut mitattavaa tulosta. Ilahduttavaa on myös, että painopisteemme kansainvälisyys on noteerattu, kertoo Kekäle.

Vastaajien halukkuus suositella VAMKia on lisääntynyt ja vastaavasti kriittisyys sitä kohtaan on selvästi vähentynyt. Verrattuna keskimääräiseen ammattikorkeakouluun VAMKin tilanne on hyvä.

Tunnettuus ja kiinnostavuus ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. Parhaiten VAMK tunnetaan ja se kiinnostaa eniten Pohjanmaiden alueilla.

Taloustutkimuksen tekemä imagotutkimus selvitti jo kolmannentoista kerran nuorten alle 30-vuotiaiden mielikuvia Suomen ammattikorkeakouluista. Vastaukset kerättiin sähköisellä nettikyselyllä maaliskuussa. Tänä keväänä kyselyyn vastanneita oli kaikkiaan noin 1200.

Lähde: Taloustutkimus Oy, Korkeakoulujen imagotutkimus 2015

Lisätietoja:

Rehtori Tauno Kekäle, Vaasan AMK
Puh. 040 076 1619

Tiedotus- ja markkinointipäällikkö Tarja Gromov, Vaasan AMK
Puh. 040 520 3526

Tutkimukseen liittyvät kysymykset:

Timo Myllymäki, Taloustutkimus Oy
Puh. 040 764 1685

VAMK yourself! Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opintomme ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet. Opiskelijoita on 3300 ja henkilöstöä 220. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Back