VAMK ja Vaasan yliopisto yhdistivät voimansa tietojärjestelmäpalveluissa

Posted on 2011-08-22 15:52:15 EEST.

VAMK-VY-IT-sopimus_web.jpg

Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat rehtoreiden Matti Jakobssonin ja Tauno Kekäleen allekirjoittamina 22.8.2011 sopineet yhteistyöstä tietojärjestelmäpalveluissa.

Keskeisenä tavoitteena on tuottaa yhä monipuolisempia palveluita kumppaneiden yhteensä yli 8000 opiskelijalle sekä lähes 700 työntekijälle. Tietotekniikan käyttö korkeakouluopetuksessa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti, ja yhteistyöllä voidaan nykyisin voimavaroin taata ajantasaiset ja yhä monipuolisemmat palvelut. Yhteinen tiimi mahdollistaa joustavan osaamisen ja resurssien yhteiskäytön. Toimijoiden asiantuntemus täydentää toisiaan ja edistää myös uutta osaamista tehostuneena tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena.

Toiminnasta syntyvien konkreettisten hyötyjen lisäksi yhteistyö tukee myös käynnissä olevaa korkeakoulusektorin rakenteellista kehittämistä. Suomen hallitusohjelman suuntaviivoissa vuosille 2011–2015 kannustetaan samoilla alueilla toimivien korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä ja kehittämistä muun muassa tukipalveluissa.  Niin ikään yhteistyöllä Vaasassa voidaan valmistautua kasvaviin tietojärjestelmätarpeisiin nk. Merikampus-konseptin edetessä, jolloin Palosaaren kampuksella opiskelee yli 10 000 korkeakouluopiskelijaa ja jossa tulee myös toimimaan Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimis- ja tutkimuskeskus Medibothnia.

Kummankin korkeakoulun yhteensä 26 hengen IT-henkilöstö jatkaa tehtävissään ja nykyisen organisaationsa työntekijöinä. Kuluvan syksyn aikana rekrytoidaan yhteinen tietojärjestelmäjohtaja, joka tulee koordinoimaan ja kehittämään yhteisiä palveluita kummankin osapuolen tarpeet huomioiden. Toiminnan tukena on lisäksi ohjausryhmä.

Vaasan ammattikorkeakoulusta VAMKista valmistuu monialaisia ja monikielisiä insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja ja restonomeja. Opiskelijoita on 3600 ja päätoimista henkilöstöä 250. VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälistä liiketoimintaa kiinteässä yhteistyössä alueen energiateknologian osaamiskeskittymään, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Vaasan yliopistosta valmistuu kansainvälisesti suuntautuvia asiantuntijoita ja johtajia. Yliopiston tutkimus tuottaa uutta tietoa organisaatioiden ja prosessien johtamiseen sekä modernien ja kestävien toimintamallien kehittämiseen. Opiskelijoita on noin 4750 ja henkilöstöä 430. Vaasa on väkilukuun suhteutettuna yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista yli 12 000 korkeakouluopiskelijallaan.


Teksti ja kuva: Tarja Gromov


Back