VAMK aloittaa yhteistyön venäläisyliopistojen kanssa

Posted on 2018-01-08 09:07:43 EET.

Opetushallitus on myöntänyt VAMKille apurahan yhteistyöhön venäläisten yliopistojen kanssa. First+ - yhteistyöhön sisältyy opiskelijoiden ja opettajien vaihtoa VAMKin ja venäläisyliopistojen välillä sekä intensiivityöpajojen järjestämistä Tomskissa ja Irkutskissa, Siperiassa.

Tänä ja ensi vuonna järjestettäviin poikkitieteellisiin työpajoihin osallistuu VAMKista kone-, energia- ja ympäristötekniikan opettajia ja opiskelijoita. Venäläisyliopistoista osallistuu opiskelijoita ja opettajia liiketalouden sekä tekniikan eri aloilta.

- Yhteistyön avaus Venäjälle on tärkeää Vaasan seudun yritysten kannalta, jotka tarvitsevat yhä kasvavassa määrin myös Venäjän liiketoimintaympäristöä ymmärtäviä osaajia, kertoo VAMKin koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski.

Aiemmin VAMKilla on ollut yhteistyötä muun muassa Petroskoin ja Pietarin alueella sijaitsevien yliopistojen kanssa.  Uusi yhteistyö Siperiassa tarjoaa VAMKin insinööriopiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä jo opiskeluaikana tutustumaan alueeseen sekä suorittamaan vaihto-opintoja suurissa venäläisissä huippuyliopistoissa  Tomsk Polytechnic University:ssä (TPU) ja Irkutsk National Research Technical University:ssä (INRTU).   

- Alue on Venäjän ja Suomen ulkomaankaupan kannalta mielenkiintoinen ja paljon potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia tarjoava seutu. Siperiassa on paljon luonnonrikkauksia, joiden hyödyntämisessä tarvitaan myös vaasalaisia moderneja teknologiaratkaisuja, sanoo Saarikoski.

yhteistyo_450.jpg

Työpajoissa käsitellään muun muassa big dataa markkinoinnin ja insinöörisovellusten näkökulmasta.

Työelämän tarpeisiin

Yhteistyön puitteissa järjestettävistä työpajoista ensimmäinen käsittelee Big dataa markkinoinnin ja insinöörisovellusten näkökulmasta. Big data on erittäin suurten tietomassojen analysointia ja hyödyntämistä tietoteknisten ratkaisujen avulla.

- Insinöörien tulee korkeatasoisen teknisen osaamisen lisäksi hallita markkinointia ja ymmärtää, miten valtavia tietomassoja hyödynnetään eri käyttöyhteyksissä. Näihin teemoihin VAMKin koneinsinööriopiskelijoita tullaan perehdyttämään Tomskissa pidettävässä työpajassa keväällä 2018, kertoo Saarikoski.  

Jälkimmäisessä, Irkutskissa vuonna 2019 järjestettävässä työpajassa paneudutaan älykkäiden kaupunkien suunnitteluun ja energiaratkaisuihin. Työpaja on suunnattu erityisesti energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille.

- Molemmissa työpajoissa harjoitellaan myös intensiivistä työskentelyä poikkitieteellisessä ja monikulttuurisessa tiimissä niin kasvotusten kuin virtuaalisesti, mikä myös valmentaa erinomaisesti seudun kansainväliseen työelämään, sanoo Saarikoski.

Discovering new Outlooks in Siberia -yhteistyötä rahoittaa FIRST+ -ohjelma (Finnish Russian Student and Teacher Exchange Programme) ja se kestää vuoden 2019 loppuun asti.  Ohjelmassa tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä Venäjällä. Hakemuksia jätettiin määräajassa yhteensä 27 kappaletta, joista rahoitettiin 23 hakemusta. Opetushallitus myönsi valtionavustusta VAMKin hankkeelle ”Discovering New Outlooks in Siberia” yhteensä 39 340 euroa.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski
lotta.saarikoski@vamk.fi

Back