VAMK-täydennyskoulutus: Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille (15 op)

Posted on 2016-02-15 13:19:16 EET.

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshoitajan tehtävissä työskentely katsotaan eduksi.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 8.8.2016 – maaliskuun 2017 välisenä aikana valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet:

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen 2 op

Hinta

3400 €

Hakeminen

26.1.–31.5.2016 oheisella hakulomakkeella pdf. Huom. hakemuksen tulee olla perillä 31.5.2016 mennessä.

Tulosta hakemus ja lähetä osoitteeseen:

Anne Puska
Vaasan ammattikorkeakoulu
Raastuvankatu 31−33,
65100 VAASA

Lisätietoja koulutuksesta:

Päätoiminen tuntiopettaja Anne Puska
anne.puska@vamk.fi, puh. 020 7663 551

Koulutuspäällikkö Regina Nurmi
regina.nurmi@vamk.fi, puh. 0400 113 957

vamk.fi/taydennyskoulutus

Back