VAMK-opinnäyte: Aina ei tarvitse voittaa

Posted on 2018-01-15 12:18:17 EET.

VAMKin sosiaalialan opiskelijat Marko Prusti ja Jere Salomäki selvittivät opinnäytetyössään, miksi lapset ja nuoret harrastavat jääkiekkoa. Kysely tehtiin Vaasan Sportin junioreiden toiminnassa mukana oleville harrastajille, heidän vanhemmilleen sekä seuran valmentajille.

Prustia ja Salomäkeä kiinnosti, mitä lapset ja nuoret odottavat harrastukseltaan. Tutkijoita askarrutti myös, onko pelaajille tärkeämpää voittaminen vai kehittyminen jääkiekkoilijana.

Samat kysymykset esitettiin harrastajien vanhemmille sekä seuran valmentajille, yhteensä 270 vastaajalle. Vastaajaryhmiltä saatuja vastauksi verrattiin keskenään, minkä avulla pystyttiin arvioimaan eri ryhmien odotuksia harrastukseen liittyen.

Kaverit ykkösenä

Tutkimuksessa ilmeni erityisesti kavereiden rooli motivoivana tekijänä sekä harrastuksen syynä.

- Syyt harrastukselle ovat moninaisia. Vastaajat painottivat kuitenkin sosiaalisten suhteiden merkitystä vastauksissaan: lajin hauskuutta sekä mahdollisuutta viettää aikaa kavereiden kanssa lajin parissa, josta pitää, kertoo Prusti.

Valmentajat ja vanhemmat kokivat, että lapset ja nuoret saavat harrastuksensa kautta kavereita, liikuntaa, hauskuutta ja lajikohtaista kehitystä.

Rakkaudesta lajiin

Tutkijoiden mukaan merkittävä huomio vastauksissa oli se, kuinka henkilökohtainen kehittyminen on jokaiselle vastaajaryhmälle merkittävämpi asia kuin voittaminen.

- Hieman yllättävää oli, että voittaminen ei ollut läheskään niin tärkeää pelaajille. Tulimme johtopäätökseen, että harrastus on useimmille mielekästä, eikä sitä harrasteta vastentahtoisesti esimerkiksi vanhempien toiveesta, sanoo Salomäki.

Prustin ja Salomäen mukaan seuran toiminta vastaa pelaajien ja heidän vanhempiensa odotuksia. Toiminta tukee pelaajien kehitystä sekä luo ilmapiirin, missä pelaajat ovat sisäisesti motivoituneita.

- Tämä tukee seuran uutta strategiaa, ja tutkimuksemme osoittaa sen toteutuvan myös käytännössä, perustelee Salomäki.

Salomaki_Prusti_VAMK_450.jpg

Jere Salomäki (vas.) ja Marko Prusti työskentelevät nuorten parissa: Prusti nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa ja Salomäki Ohjaamo Pohjanmaassa. He valmistuivat VAMKista sosionomeiksi (AMK) joulukuussa.

Teksti ja kuva:
Eliina Salmela

Back