Vaasan ja Mustasaaren Aktiasäätiöiltä yhteensä 60 000 euroa VAMKin varainhankintaan: ”VAMKin rooli merkittävä seudun kehityksessä”

Posted on 2018-05-09 08:30:11 EEST.

VAMK on saanut lahjoitukset varainhankintaansa seudun Aktiasäätiöiltä.

Vaasan Aktiasäätiön 50 000 euron lahjoitus luovutettiin Hankenilla järjestetyssä tilaisuudessa 8.5. Samassa tilaisuudessa jaettiin myös stipendeihin ja toimintaan 15 000 euroa, muun muassa insinööriopiskelijoiden ruotsin kielen opetukseen.

- Osaaminen lähtee koulutuksesta, joka on yhteiskuntamme tärkeimpiä kulmakiviä. VAMK on merkittävässä roolissa siinä, että koko seutu pysyy mukana kehityksessä. Kehitys edellyttää myös työelämän ja koulutuksen jatkuvaa yhteistyötä, hallituksen puheenjohtaja Lars Wallin sanoo.

Kuva1_Vaasan Aktiasäätiö_610.jpg

Vaasan Aktiasäätiön 50 000 euron lahjoitus luovutettiin Hankenilla järjestetyssä tilaisuudessa 8.5. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Katrina Domars-Brännkärr esitteli lahjoitusten saajat.

Mustasaaren Aktiasäätiön lahjoituksen, 10 000 euroa, luovutti asiamies Göran Bengs. Säätiö kohdentaa lahjoituksensa erityisesti VAMKin tekniikan alan koulutukseen.

- Vaasan seudulla tekninen osaaminen on erityisen tärkeää ja lähellä sydäntä. Työvoimaa on tällä hetkellä liian vähän, joten lahjoituksen myötä toivomme, että seutu pysyy myös tulevaisuudessa menestyksekkäänä, Bengs sanoo.

VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos

Kuva2_Mustasaaren Aktiasäätiö_610.jpg

Mustasaaren Aktiasäätiön lahjoituksen luovutti asiamies Göran Bengs (vas.) rehtori Tauno Kekäleelle 8.5.

Teksti: Eliina Salmela
Kuvat: Anssi Turunen

Back