Tuotekehityksen opiskelua aidon haasteen parissa

Posted on 2015-05-15 10:43:00 EEST.

VAMKin konetekniikan kolmannen vuoden monimuoto- ja päiväopiskelijat osallistuivat Prima Power Oy:n tuotekehitysprosessiin ideoimalla ja ratkaisemalla yrityksen erilaisia suunnitteluhaasteita.

Prima Power on yksi johtavia levytyökeskusten valmistajia maailmassa. Yrityksen menestys perustuu voimakkaaseen tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin. Uusia ideoita haetaan muun muassa opiskelijoille suunnattujen kilpailujen avulla, joita on järjestetty VAMKissa jo useaan kertaan eri aihepiirien tiimoilta. Haasteet ovat todellisia ja sen takia ne motivoivat myös opiskelijoita.

www_petaja.jpg

Prima Powerin edustajat tuotekehityspäällikkö Esko Petäjän johdolla olivat aktiivisesti mukana projektissa kannustamassa, ohjaamassa ja neuvomassa opiskelijatiimejä.

Mentorit apuna

Projekti käynnistyi syksyllä 2014, kun Prima Powerin väki tuli tuotekehitysjohtaja Jarno Hauhtosen johdolla VAMKiin esittelemään aiheet ja vaatimukset uusille ratkaisuille. Alun ideointi- ja konseptivaiheen jälkeen tiimejä yhdisteltiin parhaiden ideoiden jatkokehitystä varten.

Tämän jälkeen opiskelijat kävivät tutustumassa tehtaaseen ja tuotteisiin Kauhavalla. Työtä jatkettiin Muotoilukeskus Muovan tiloissa, jossa opiskelijat oppivat ideoimaan ja luonnostelemaan muotoilupäällikkö Satu Aaltosen ohjaamana.

Ensimmäisessä esittelytilaisuudessa lokakuussa jokainen tiimi toi yleisön eteen kolme parasta ideaansa. Opiskelijat saivat kommentteja ja uusia ideoita sekä mentoreilta että yleisöltä.

www_mekaniikka2.jpg

Vierailullaan Kauhavan tehtaalla opiskelijat saivat tukea ja kannustusta projektiinsa mentoreiltaan.

Parhaat ideat jatkokehitykseen

Kehitystyö jatkui siten, että tiimit laativat parhaan idean pohjalta konseptit, jotka esiteltiin joulukuussa yritykselle. Tämän jälkeen tuomarineuvosto teki päätökset palkinnoista.

Palkintojenjaossa 2 500 euroa kuittasi tiimi MetaDesign, johon kuuluivat aikuisopiskelijat Ari Sui, Tapio Mänty, Lauri Sorvali ja Juha Tapola. Heidän mentorinaan toimi Prima Powerin Marko Piirto.

Työtä jatkettiin vielä palkintohumun jälkeenkin: tiimit vierailivat tammikuussa toistamiseen Kauhavalla ja tutkivat lisää suunniteltavia tuotteita. Tavoitteena oli saada aikaan karkea 3D-malli. Viimeistelyvaiheessa tiimit tekivät vielä piirustukset tuotteistaan.

www_Mekaniikka2014-001.jpg
Parhaat tiimit palkittiin rahapalkinnoilla, joita jaettiin yhteensä 6 200 euroa.

Yhteistyötä yli osastorajojen

Kahden tuotekehitystiimin aihe liittyi enemmän järjestelmiin kuin mekaniikkaan, joten tiimit saivat avukseen VAMKin Information Technology -opiskelijoita tietotekniikan yliopettaja Timo Kankaanpään johdolla. Nämä opiskelijat suunnittelivat omana harjoitustyönään aiheeseen liittyviä sovelluksia.

Konetekniikan opiskelijoilla oli mahdollisuus ohjata ja kommentoida tietotekniikan opiskelijoiden työtä, mikä on hyödyllinen taito tulevia työtehtäviä ajatellen. Tietotekniikan opiskelijoilla oli myös rakentavia ideoita, jotka täydensivät aiempaa kehitystyötä.

Kokemukset osastorajat ylittävästä yhteistyöstä olivat myönteisiä ja rohkaisevat samaan myös tulevaisuudessa.

Huipennus pitkälle projektille

Kaiken kaikkiaan projekteihin osallistui Prima Powerin tuotekehityspäällikkö Esko Petäjän koordinoimana lähes sata opiskelijaa, opettajaa ja tuotekehityksen ammattilaista. Jälkeäkin syntyi: osa tuloksista lähtee jatkokehitykseen ja ainakin yksi uusi laite ehtinee jo syksyn eurooppalaisille messuille.

Tuotekehityksen opiskelu oikeiden haasteiden, tuotteiden ja ammattilaisten kanssa on opettavaista ja motivoivaa kaikille osallistujille. Se innostaa jatkamaan projektimuotoista työtä tulevaisuudessakin.

www_esitys.jpg

Idea- ja konseptikilpailun päättäjäistilaisuudessa kukin tiimi sai esitellä lyhyesti lopputulokset, joista mentorit antoivat palautetta.

www_illallinen.jpg

Päättäjäistilaisuudessa nautittiin myös illallinen ja saunottiin. Yksi tiimeistä osoitti kovaa yhteishenkeä ja kävi porukalla uimassa hyisessä Karperöjärvessä.

www_opiskelijat.jpg

Uudet aiheet ja haasteet odottavat konetekniikan opiskelijoita jälleen tulevana syksynä.

Teksti: Lehtori Juha Hantula
Kuvat: Lotta Saarikoski, Esko Petäjä

Back