Tunnetaidot-iltapäivä 31.1. klo 14.15-16 auditorio Nississä

Posted on 2018-01-25 16:13:18 EET.

Ne hetket ovat kaikille tuttuja: Jokin ärsyke tai tilanne nostaa vahvan tunteen pintaan. On vaikea keskittyä, tehdä päätöksiä tai saada asioita aikaan. Mitä tunteesta voisi oppia? Käsittelemättömät tunnekokemukset voivat johtaa lukkotilanteisiin, jotka haittaavat opiskelua merkittävästi. Siksi tunteiden tunnistaminen, itsetuntemus ja -luottamus ovat tärkeitä opiskelijan jaksamisen voimavaroja.

Tunnetaidot-iltapäivä on vuorovaikutuksellinen hetki, jossa paneudutaan tunteiden tunnistamiseen helppojen käytännön harjoitusten kautta. Pohdimme myös tunteiden vaikutusta vuorovaikutustilanteissa ja tunteiden merkitystä viestinnässä. Iltapäivää ohjaa perheneuvoja, terapeutti Riikka Uuksulainen Vaasan perheasian neuvottelukeskuksesta.

Tilaisuus pidetään auditorio Nississä Tritoniassa keskiviikkona 31.1. klo 14.15-16.00.

Tilaisuus on ilmainen ja avoin sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Back