Tiedekirjasto Tritonia etsii johtajaa

Posted on 2015-09-28 12:37:16 EEST.

Tiedekirjasto Tritonia toimii monikielisessä, monialaisessa ja innovatiivisessa korkeakouluympäristössä. Tritonia palvelee monipuolisesti Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Åbo Akademin, Svenska handelshögskolanin ja Centria ammattikorkeakoulun Vaasan ja Pietarsaaren yksiköiden tutkimusta, koulutusta ja opiskelua. Tritonia toimii myös julkisena tieteellisenä kirjastona, johon kaikilla on vapaa pääsy.

Etsimme nyt henkilöä tehtävään nimikkeellä

Tritonian johtaja

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.1.2016 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtävän korkeakouluyksiköiden yhteisen kirjaston johtajana, kehittäjänä ja palvelukonseptin uudistajana. Tritonia toimii vuonna 2001 valmistuneessa kirjastorakennuksessa Vaasan yliopiston kampusalueella, meren äärellä. Tritonia on korkeakoulujen yhteinen sydän ja kohtaamispaikka.

Tehtävä:
Johtaja vastaa Tritonian taloudesta, tuloksellisuudesta ja strategian toteutumisesta. Tritoniasta on rakennettu modernisti toimiva yhteiskirjasto, jonka roolia joustavana oppimisympäristönä ja monimuotoisena kohtaamispaikkana halutaan edelleen vahvistaa. Johtajan tukena on kehysorganisaatioiden jäsenistä koottu johtokunta.

Johtajan tehtävässä painottuvat monirahoitteisen toiminnan johtaminen ja rakenteen uudistaminen sekä palvelukonseptin ja palvelumuotoilun kehittäminen hyödyntämällä teknologisia, digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja. Uusien oppimisalustojen integroiminen opetus- ja tutkimustoimintaan sekä oppimisprosesseihin nähdään erittäin tärkeänä tehtäväalueena.

Viiden kehysorganisaation henkilökunta toimii työnjohdollisesti johtajan alaisuudessa. Vaasan yliopiston rehtori on Tritonian johtajan esimies.

Vaatimukset:
Tritonian johtajalta edellytetään vankkaa johtamiskokemusta sekä kykyä organisoida kirjaston palveluita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Odotamme johtajalta lisäksi vahvaa näkemystä kirjaston tulevaisuuden kehityssuunnista ja palvelukonseptista, kykyä toteuttaa uudistuksia sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Etsimme johtajaa, joka akateemisen tiedeympäristön ja perinteen arvon ymmärtäen uskaltaa tarttua muutoksen haasteeseen varmistaakseen korkeakoulujen yhteisen kirjaston valmiudet toimia tiedeyhteisöjen monipuolisena ja modernina oppimisympäristönä.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielten taitoa. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus akateemisessa tutkimus- ja koulutusympäristössä toimimisesta.

Palkka:
Johtajan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan ja sijoittuu vaativuustasoille 13–14 (4807,23 - 5491,79 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa (4–46 %) henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Hakeminen:
Hakemukseen liitetään ansioluettelo ja toimitetaan Vaasan yliopiston kirjaamoon 19.10.2015 mennessä. Hakemuksen voi lähettää kirjaamo@uva.fi otsikolla "Tritonian johtaja" tai toimittaa Vaasan yliopiston kirjaamoon osoitteella Vaasan yliopisto, PL 700, 65101 VAASA (käyntiosoite Puuvillakuja 8, kirjaamo suljetaan klo 15.00).

Lisätietoja:
Tritonian johtokunnan puheenjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Tauno Kekäle, puh. 0400 761 619
Vaasan yliopiston henkilöstöjohtaja Auli Kinnunen, puh. 029 449 8140

Vaasan yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Back