Tervetuloa opintoja jatkavat opiskelijat!

Posted on 2010-08-16 14:08:54 EEST.

Nuorten koulutus

Opintojaan jatkavien nuorten opetus alkaa ma 30.8.2010 työjärjestysten mukaisesti. Elokuussa vahvistuvat työjärjestykset löytyvät osoitteesta:

http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/tyojarjestykset/

Aikuisten koulutus

Opintojaan jatkavien aikuisten opetus alkaa työjärjestysten mukaisesti. Elokuussa vahvistuvat työjärjestykset löytyvät osoitteesta

http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/tyojarjestykset/

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opintojaan jatkavien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuodelle 2010-2011 viimeistään 31.8.2010 WinhaWillen kautta https://secure.puv.fi/wille/. Normiajan ylittäneet ilmoittautuvat opintotoimistoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee päivittää omat yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa WinhaWillen kohdassa "Osoitteenmuutos".

Poissa-/läsnäoloilmoittautumista voi muuttaa vain lukukauden vaihtuessa. Kevätlukukauden osalta muutos ilmoittautumiseen on tehtävä 12.1.2011 mennessä ilmoittamalla tästä opintotoimistoon.

Lisätietoja ammattikorkeakoulun opintotoimistosta:

Puh. 0207 663 300 (vaihde)
Fax (06) 326 3112
S-posti: opintotoimisto@puv.fi

Back