Sosionomiopettajat suhteita solmimassa Belgiassa

Posted on 2013-04-04 08:29:57 EEST.

VAMKin sosiaalialan yliopettaja Ulla Isosaari ja lehtori Ann-Sophie Blomqvist kävivät helmikuussa tutustumisvierailulla Geelissä, Belgiassa. Thomas More Kempen on VAMKin sosiaalialan osaston partnerikorkeakoulu, jossa vieraili koulussa järjestettävien kansainvälisten päivien myötä eri alojen asiantuntijoita ympäri maailmaa.

– Oli mielenkiintoista tutustua eri maista tulleisiin opettajiin ja kuulla, minkälaista sosiaalialan koulutus muualla on. Samalla oli mahdollisuus kertoa omasta työstä ja VAMKista kansainvälisille kollegoille, kertoo Ulla Isosaari.

Kolmen päivän vierailun aikana opettajat pitivät luentoja partnerikoulun opiskelijoille sekä kävivät seuraavamassa muiden asiantuntijoiden luentoja. Illaksi oli järjestetty yhteistä ohjelmaa sekä kaupunkiin tutustumista.

Vierailusta jäi käteen tukku uusia tuttavuuksia ja hyödyllisiä kontakteja tulevaisuutta silmällä pitäen. Molemmat opettajat suosittelevat lämpimästi tarttumaan vastaavanlaiseen mahdollisuuteen.

– Keskustelu muualta tulevien opettajien ja opiskelijoiden kanssa avartaa. Keskustelujen pohjalta voi arvioida omia käytäntöjä ja sitä kautta kehittää omaa opetusta, toteaa Ann-Sophie Blomqvist.

www_kvpäivätbelgia_luento.jpg

Avajaistilaisuudessa Thomas More Kempenin opiskelijoille esiteltiin ulkomailta saapuneet vierailijaluennoitsijat.

www_kvpäivätbelgia_esitys.jpg

Ann-Sophie Blomqvist ja Ulla Isosaari esittelivät Suomea ja sosiaalialan koulutusta opiskelijoille sekä toivottivat tervetulleeksi vaihto-opintoihin VAMKiin.

www_kvpäivätbelgia_opiskelijat.jpg

Kansainvälisten päivien päätteeksi opiskelijat kiittivät vierailijoita laulaen, runoja lausuen ja tarinoita kertoen.

Back