Punaista ja sinistä

Posted on 2015-04-28 11:16:38 EEST.

VAMKin ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat ja Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (VAKK) maahanmuuttajataustaiset opiskelijat päättivät Kulttuuri-opintojakson yhteiseen tilaisuuteen.

Tilaisuudessa opiskelijat kertoivat, mitä olivat yhteistyön aikana oppineet ja millä tavalla tutustuminen uusiin kulttuureihin oli rikastuttanut heidän elämäänsä. Opintojakson päätöspäivänä saatiin myös maistiaiset muun muassa intialaisesta, syyrialaisesta, virolaisesta, kanadalaisesta sekä albanialaisesta kulttuurista.

www_punainen-ja-sininen.jpg

Kulttuuri-opintojakson päätöstilaisuudessa yhteinen kokemus ikuistettiin yhteen kuvaan, jossa sininen symboloi tiedon lisääntymistä ja punainen elämyksellistä kokemusta.

Elämyksiä ja oivalluksia

Opiskelijat olivat silmin nähden innostuneita muistellessaan mäenlaskua laskiaispullan ja lämpimän kaakaon kera Vanhan Vaasan raunioilla.

Osa opiskelijoista tutustui pienryhmässään Vaasan kaupunginkirjaston kehitysvammaisten taidenäyttelyyn. Myös hohtokeilaus sekä paikallinen kahvilakulttuuri tulivat tutuiksi.  Lisäksi osa oli päässyt tutustumaan toistensa koteihin.

Opintojakson puitteissa oli käyty keskusteluja esimerkiksi eri maiden juhlapyhistä, kulttuureiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista, perhe-elämästä ja vapaa-ajanvietosta, tasa-arvosta sekä eri maiden hintatasosta. Myös Huojuva torni -peliä oli pelattu sekä luisteltu ja kaaduttu hallitusti jäällä.

Sosionomiopiskelijat olivat mahdollistaneet hienoja uusia kokemuksia maahanmuuttajaopiskelijoille ja toisinpäin: opintojakson myötä tulevilla sosionomeilla on laajempi ymmärrys monikulttuuriseen työhön ja asiakkaisiin.

Myös ennakkokäsitykset olivat murentuneet.

Aitoja kohtaamisia

Opiskelijoiden viesti oli selkeä: Monikulttuurisuuteen kouluttautumiseen ei riitä pelkkä kirjatieto. Siihen tarvitaan myös aitoa kohtaamista ja toimintaa asiakkaiden kanssa.

Toivottavasti opintojakson rikas ja positiivinen kokemus kantaa sosionomiopiskelijoita ja yhteistyökumppaneita pitkälle eteenpäin. Tämän kokemuksen varaan on hyvä rakentaa uutta.

Teksti ja kuva: Heidi Blom, sosiaalialan lehtori

Back