Pikkukaupunkien haasteet Saksan opintomatkan teemana

Posted on 2013-10-08 09:06:58 EEST.

VAMKin ympäristöinsinööriopiskelijat osallistuivat Saksassa kahden viikon pituiseen kesäkouluun Itämeren ympäristö -opintojakson puitteissa. EU:n Intensive Partnership -ohjelmaan osallistui 24 vaasalaisen opiskelijan lisäksi 40 opiskelijaa Puolasta, Saksasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Opetuskokonaisuuden järjestämisestä vastasi 12 yhteistyöyliopistojen professoria ja lehtoria osallistujamaista.

Ensimmäisen viikon aikana perehdyttiin monipuolisesti supistuvien maaseutukaupunkien ongelmatiikkaan ja toisella viikolla laadittiin konkreettiset suunnitelmat pienen kaupunkitaajaman tulevaksi kehityslinjaksi. Työn teemoihin sisältyivät kaikki kaupunkikehityksen osatekijät, energia- ja infrarakentaminen sekä palvelu- ja elinkeinorakennekysymykset.

Työryhmät koottiin eri alojen opiskelijoista teemakohtaisesti, ja he työskentelivät tiiviisti paikallisten viranomaisten, asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Aikaansaadut suunnitelmat esiteltiin opintojakson päätteeksi kaupunkilaisille.

Opintojakson aikana oli mahdollisuus perehtyä myös muiden yhteistyömaiden kehitykseen ja haasteisiin sekä solmia uusia kansanvälisiä kontakteja.

- Parasta oli tutustua muiden maiden opiskelijoihin sekä työskennellä aidossa ympäristössä, jossa muutosta todella tarvittiin, kiittelivät VAMKin opiskelijat opintomatkan antia.

YT_saksa1.jpg

VAMKin ympäristöteknologian toisen vuoden opiskelijat Nora ja Juho perehtyivät supistuvien paikkakuntien ongelmatiikkaan.

YT_saksa2.jpg

Opintomatkalla vierailtiin myös uusiutuvan energian tiedotuskeskuksessa. Flaviu Mesesan, Valter Lidsle sekä VAMKin lehtori Riitta Niemelä selvittivät, miten uusiutuvalla energialla voidaan turvata käyttäjien tarpeet.

YT_saksa3.jpg

Työryhmä pohti ratkaisuja pikkukaupunki Lassanin tulevaksi kehityslinjaksi. Työryhmien työskentelyä kuvattiin myös videolle päätösseminaaria varten.

Teksti ja kuvat: Lehtori Vesa-Matti Honkanen

YT_logo1.jpg YT_logo2.jpg YT_logo3.jpg

Back