Opiskelu on elämän #parastaaikaa – haku päivä- ja monimuoto-opintoihin 14.3.–28.3.

Posted on 2018-03-22 13:55:00 EET.

Korkeakoulujen suomenkielisten koulutusten yhteishaku käynnistyy keskiviikkona 14.3. ja kestää 28.3. klo 15.00 asti. Päivä- ja monimuotototeutuksiin haetaan yhtä aikaa osoitteessa www.opintopolku.fi. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2018.

uusi-hakija-sivuavattu-infotv-450.jpg

Opiskele päivätoteutuksessa

Päivätoteutuksella tarkoitetaan arkipäivisin tapahtuvaa opiskelua. Opinnot on tarkoitettu kaikille ikään katsomatta. VAMKissa voit opiskella insinööriksi, tradenomiksi, sosionomiksi tai sairaanhoitajaksi.

  • Tekniikan alalta insinööriksi.  Tekniikan alat tarjoavat kilpailukykyisen palkan ja työuran, jossa on lähes rajattomat mahdollisuudet työskennellä kiinnostavien haasteiden parissa. Seudulla sijaitseva Pohjoismaiden suurin energiatekniikan keskittymä, ja VAMKin tiiviit yhteydet työelämään tarjoavat tekniikan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin. Opiskelijat voivat suunnata kansainväliseen projektiharjoitteluun vaasalaisten yritysten palvelukseen ulkomaille.
  • Liiketalouden alalta tradenomiksi. Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Opinnoissa voi erikoistua kansainväliseen kauppaan, markkinointiin, taloushallintoon tai oikeushallintoon. Yhteistyö yrityselämän kanssa on tiivistä, ja opintoihin sisältyy käytännön ongelmatilanteiden ratkomista tehtävien ja projektitöiden avulla.
  • Tietojenkäsittelyn alalta tradenomiksi. Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuu tradenomeja, joilla on laaja näkemys tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Asiantuntevat opettajat, innovatiiviset opetusmenetelmät ja hyvät verkostot alueen työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen. Opiskelija syventyy opiskeluissa seuraaviin ammattiopintoihin: web-design, web-development ja web-media.
  • Sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi. Sosiaali- ja terveysala tarjoaa runsaan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. Modernin opetuksen vaatimuksiin suunnitellusta sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Aleresta löytyy interaktiivisia opetustiloja sekä huippuvarusteltu leikkaussali ja harjoitusluokat muun muassa äitiyshoitotyölle ja ensiavulle. Mikäli tahdot kehittää kielitaitoasi opintojen ohessa, monikulttuurinen ja kansainvälinen Vaasa on siihen paras mahdollinen paikka!

Opiskele monimuotototeutuksessa

Monimuotototeutuksessa opinnot suunnitellaan joustaviksi niin, että opiskelija voi suorittaa niitä työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Luennot pidetään pääsääntöisesti iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on itsenäisiä etäopintoja tai verkossa opiskelua.

AMK-tutkintoon johtava koulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus (2-4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (2-3 vuotta) syventää työelämässä tarvitsemaasi asiantuntijuutta ja parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä ja uralla etenemiseen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä työpaikkasi kanssa, ja opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa suoraan omaan työhösi.  Pohjakoulutusvaatimuksena on alan amk-tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta korkeakoulututkinnon jälkeen. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja:

hakijasivustoltamme vamk.fi/haku sekä
hakijapalveluistamme: hakijapalvelut@vamk.fi,puh. 0207 663 300 (vaihde)


Back