Opiskelijayhteistyöstä potkua yrityksen globaaliin menestykseen

Posted on 2018-03-08 13:02:58 EET.

VAMKin kansainvälisen kaupan kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden hankeharjoituskurssilla oli teemana uuden valaisinteknologian vieminen kansainvälisille markkinoille.  Aihe valikoitui toimeksiantaja Jukolux Oy:n tarpeesta löytää keinoja kilpailuedun saavuttamiseksi globaalisti.

Kurssin alussa opiskelijajoukko jaettiin tiimeihin, jotka työstivät laajasta aihealueesta itseään eniten kiinnostavat tutkimuskysymykset.  

- Tutkimuskysymysten aikaansaamista vauhditti marraskuussa toimeksiantajayrityksen Rainer Rönnbackin aloitusluento, jossa hän esitteli uutta räjähdysherkkiin kohteisiin suunniteltua valaisinteknologiaa sekä yrityksen tavoitetta saavuttaa johtava markkina-asema globaaleilla markkinoilla, kertoo hankeharjoituskurssin vetäjä Leena Pommelin-Andrejeff.

Asiakasta kuunnellen

Opiskelijoiden tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia, miten Jukolux onnistuu valloittamaan globaalit markkinat mahdollisimman nopeasti. Työskentely tavoitteen parissa jatkui viikoittain opinnäytetyöprosessia mukaillen. Aihetta työstettiin ensin teoreettisella tarkastelulla, jota täydennettiin pienimuotoisella empiirisellä tutkimuksella.

Lopuksi tuotoksista laadittiin kirjallinen raportti ja kurssin päättyessä valmiit työt esitettiin toimeksiantajalle esitysseminaarissa tiistaina 20. helmikuuta 2018.

hanke1-web_450.jpg

Jukolux Oy:n Rainer Rönnback ja Sami Gräsbeck olivat tilaisuudessa kommentoimassa opiskelijoiden esityksiä.

Esityksissään opiskelijatiimit keskittyivät ylivoimaisen kilpailuedun saavuttamiseen, monikanavaiseen globaaliin jakeluun, pienen budjetin markkinointistrategiaan, yhteistyöoperaatioiden hyödyntämiseen sekä ulkoiseen markkinointiviestintään.

- Päätöstilaisuudessa oli ilo seurata opiskelijoiden aikaansaannoksia. Toimeksiantaja arvosti esitysten visuaalisuuden lisäksi asiakkaan eli toimeksiantajan tarpeiden huomioimista ja ymmärtämistä tuloksia esitellessään, sanoo Pommelin-Andrejeff.

Hankeharj2018_2_450.jpg

Opiskelijat Hilda Vähäsöyrinki, Sonja Vänskä ja Teemu Lakka kertoivat kansainvälistyvän yrityksen ulkoisen markkinointiviestinnän merkityksestä.

hanke3-web_450.jpg

Mukavaa saada hankkeen tulokset esiteltyä, totesivat Ida Pulkki ja Juliaana Kärkkäinen

Kaikki voittavat

Kaikki tiimit olivat tehneet hyvää, ansiokasta työtä.  Rainer Rönnback ja Sami Gräsbeck kokivat saaneensa opiskelijayhteistyöstä paitsi uusia näkökulmia myös vahvistusta sille, että Jukoluxin strategiavalinta on oikeansuuntainen. Kiitoksena hyvästä yhteistyöstä kaikki saivat nauttia päätöstilaisuudessa VAMKin yhteistyökumppaneiden tarjoamia tuliaisherkkuja.

Myös opiskelijat hyötyivät kurssista, sillä sen aikana jokainen sai käyttää aikaisemmin oppimiaan tietoja ja taitoja.  Toki uuttakin opittiin, sillä hankeharjoitus tarjosi myös oivaa valmennusta alkavaa itsenäistä opinnäytetyöprojektia varten.  

- Monta kokemusta rikkaampana on kerrassaan mainiota jatkaa kohti valmistumista ja tradenomin tutkintoa. Hyvästä yritysyhteistyöstä opekin tykkää, iloitsee Pommelin-Andrejeff.

hankeharjoitus1_450.jpg

Opiskelijat Taru Jokela ja Jenny Hannuksela nauttivat Jukoluxin tuliaisherkkuja.

Teksti: Leena Pommelin-Andrejeff
Kuvat:  Leena Pommelin-Andrejeff, Eliina Salmela, Satu Aaltonen

Back