Opiskelijat vahvasti VAMKin menestyksen takana

Posted on 2015-03-24 08:39:03 EET.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin auditoinnin ja myöntänyt laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Kiitosta saatiin siitä, että laadunhallintaan osallistuvat niin johto, henkilökunta, opiskelijat kuin ulkoiset sidosryhmätkin. Erityisenä vahvuutena auditointiryhmä pitää opiskelijoiden osallistumista toiminnan kehittämiseen.

- Opiskelijoilla on edustus kaikissa VAMKin keskeisissä elimissä, kuten johtoryhmässä ja hallituksessa sekä koulutusohjelmien opettajakokouksissa, laatupäällikkö Tarja Kettunen luettelee.

Opiskelijapalautetta kerätään monipuolisesti eri lähtökohdista: jokaisesta opintojaksosta opiskelijat voivat antaa palautteen sähköisesti ja opiskelijat itse tekevät kartoituksia koskien koulutuksen laatua sekä opiskelijoiden hyvinvointia. VAMK toteuttaa laajaa Opintotutka-selvitystä, jossa kerätään tietoa opintojen eri vaiheissa mm. opintoihin perehdyttämisestä ja viihtymisestä, kansainvälistymisestä ja tyytyväisyydestä opintoihin.

- VAMK järjestää vuosittain kaikille opiskelijoille suunnatut palautepäivät, joissa näitä kartoituksia käydään yhdessä läpi, laatupäällikkö summaa vuoropuhelua.

Opiskelijat ovat mukana vuosittain toteutetuissa sisäisissä koulutusten ja niiden prosessien arvioinneissa yhdessä VAMKin henkilöstön edustajien kanssa.

- Opiskelija-auditoijat koulutetaan tehtävään, he saavat työstä rahallisen korvauksen ja todistuksen, mikä sitouttaa entisestään opiskelijoita koulun kehittämiseen ja avoimeen tiedonvaihtoon, toteaa opiskelijakunta VAMOKin Tommi Halkosaari tyytyväisenä.

Halkosaari pitää hyvänä käytäntönä, että VAMKin laatutiimin edustaja käy kaikissa uusissa aloittaneissa opiskelijaryhmissä kertomassa laadunhallinnasta ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista kehittämiseen.

- Erinomainen tuore esimerkki on myös, kun opiskelijat kartoittivat haastatteluin työelämän näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän amk-tutkinnon tuottamasta osaamisesta. Koulutuksen opetussuunnitelmaan uudistettiin merkittävästi tämän pohjalta, Halkosaari jatkaa.

Toteutetun kansainvälisen auditoinnin mukaan VAMKin laatujärjestelmä täyttää kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Laatujärjestelmän vahvuuksiksi nousivat hyvin toteutettu strategiaprosessi, ansiokas toimintaympäristön analyysi ja selkeät strategiset tavoitteet. Toimintajärjestelmä kytkee tehokkaasti toisiinsa tulostietoisen ja tavoitteellisen johtamisen sekä laadunhallinnan.

www_HalkosaariKettunen.jpg

Opiskelijakunta VAMOKin puheenjohtaja Tommi Halkosaari ja VAMKin laatupäällikkö Tarja Kettunen. Kuva: Tarja Gromov

Lisätietoja:

- Laatupäällikkö Tarja Kettunen, puh. 040 583 9594
- Opiskelijakunta VAMOKin hallituksen puheenjohtaja Tommi Halkosaari, puh. 045 1777 955

Back