Onnea vuoden 2018 opetuksen huiput Jarmo, Margit ja Heidi!

Posted on 2018-05-24 16:49:22 EEST.

VAMK ja opiskelijakunta VAMOK ovat palkinneet opettajat, jotka ovat lukuvuoden aikana osoittaneet olevansa VAMKin opetuksen huippuja. Palkitut valittiin opiskelijaäänestyksessä annettujen äänien ja erityisesti sanallisen palautteen perusteella.

- VAMKin opiskelijat arvostavat opettajien innostavaa ja kannustavaa asennetta: hyvä opettaja tekee paljon töitä sen eteen, että opiskelija saa opetuksesta kaiken irti ja ymmärtää opetettavan asian. Perusteluissa nousi esille myös VAMKin opettajien kyky tehdä puuduttavistakin asioista mielenkiintoisia tuomalla opetukseen käytännön esimerkkejä suoraan työelämästä ja omista kokemuksistaan, kertoo VAMOKin puheenjohtaja Sami Korpela.

Yksi opettaja jokaiselta VAMKin koulutusalalta sai tunnustuksen erinomaisesta työstään.

- Tekniikka
: Seinäjoelta kotoisin oleva Jarmo Mäkelä on opettanut VAMKissa matematiikkaa ja fysiikkaa vuodesta 2000 lähtien. Parasta opettamisessa on Mäkelän mukaan vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa sekä se, että saa opiskelijat oppimaan.

- Liiketalous: Kahdeksan vuotta VAMKissa työskennellyt Margit Mannila opettaa muun muassa yrittäjyyttä, johtamista ja oikeudellisia aineita. Mannilan mielestä opettajan työssä on hienointa nähdä nuoren kasvu ja kehitys: samalla opettaja voi itse oppia uusia asioita ja kehittää omaan osaamistaan.

- Sosiaali- ja terveysala: Vuodesta 2011 lähtien VAMKissa työskennellyt Heidi Blom opettaa tuleville sosionomeille hyvinvointipalveluita, moninaisuutta ja erilaisuutta sekä sosiaaliturvaa. Opettajan työssä parasta on Blomin mukaan vapaus toteuttaa mielenkiintoisia opintojaksoja sekä motivoituneet ja aktiiviset opiskelijat, jotka kannustavat myös opettajaa kokeilemaan uutta.

VAMKin vuoden opetuksen huiput -valinnalla halutaan kannustaa opettajia työssään. Tunnustuksella tuodaan esille opetuksen tärkeyttä sekä edistetään opettajien motivaatiota itsensä kehittämiseen. VAMKissa työskentelee 108 opettajaa, joista ääniä keräsi kaikkiaan 55.

opetukse_vuoden_huiput2018_VAMK_610.jpg

VAMKin vuoden 2018 opetuksen huiput ovat Heidi Blom, Jarmo Mäkelä ja Margit Mannila.

Teksti: Eliina Salmela
Kuva: Anssi Turunen

Back