Maahanmuuttajien arki ja juhla tutuksi sosionomiopiskelijoille

Posted on 2014-04-24 14:07:48 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat tutustuivat vieraisiin kulttuureihin Kulttuurit ihmisen arjessa ja yhteiskunnan toiminnassa -opintojaksolla. Yhteistyökumppaneina toimivat Vaasan ammattiopiston (VAO) valmentavan maahanmuuttajaopetuksen opiskelijat sekä Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (VAKK) maahanmuuttajaopiskelijat. Opintojaksolla oli mukana myös Vaasan ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoita.

Opintojakson päätöstilaisuus pidettiin huhtikuussa Monikulttuurikeskus Miratalossa.

- Miratalolla saimme kuulla ja nähdä valokuvien kera opiskelijoiden kokemuksia ryhmätyön annista; mikä yhteistyössä oli antoisaa ja mikä haastavinta. Opiskelijat olivat pohtineet myös sitä, mitä yhteistyö opetti, kertoo opintojaksoa vetänyt lehtori Heidi Blom VAMKista.

VAO:n opiskelijat olivat laatineet pienimuotoisen esityksen Miratalolle omasta kulttuuristaan. Vaikka tehtävänanto jännittikin opiskelijoita, he selviytyivät esitelmästä hienosti.

Somalialaisia sananlaskuja ja salmiakkia

Opiskelijoiden tehtävänä oli talven aikana tutustua konkreettisesti toistensa kulttuureihin. Opiskelijaryhmät tarttuivat innostuneesti tehtävänantoon ja toteuttivat sitä luovasti.

Pienryhmissä tutustuttiin esimerkiksi Raippaluodon luontoon ja nuotioruokailuun, suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin, pulkkamäkeen Vanhan Vaasan raunioilla, somalialaiseen iltaan somalialisessa kodissa, somalialaiseen juhlapukeutumiseen, eri uskontoihin ja niiden merkitykseen ihmisten arjessa, vaahtokarkkien grillaukseen, salmiakin maistamiseen sekä Alias-pelin pelaamiseen.  

- Kokemusta rikastuttivat mielenkiintoiset ja antoisat keskustelut eri kulttuurien edustajien kanssa. Opiskelijat näkivät kulttuurien välisiä eroavaisuuksia mutta myös yhtäläisyyksiä, toteaa Heidi Blom.

Järki ja sydän palkittiin

Yhteistyön tarkoituksena oli tuottaa opiskelijalle elämys ja kokemus sekä suomalaisesta kulttuurista että vieraista kulttuureista ja auttaa siten opiskelijaa ymmärtämään erilaisten kulttuurien ominaispiirteitä ja toimintatapoja paremmin.

- Opiskelijoiden mielestä oppimistehtävä ei tuntunut perinteiseltä koulutehtävältä ja sitä oli mielenkiintoista toteuttaa. Tehtävänannon toteuttaminen tuotti toki haasteita, mutta niistäkin opiskelijat suoriutuivat pääsääntöisesti onnistuneesti, kertoo Blom.       

Tehtävää tehdessään VAMKin opiskelijat tutustuivat uudella tavalla myös omaan suomalaiseen kulttuuriinsa. Yhteistyö sai heidät miettimään joitakin suomalaiseen kulttuuriin liittyviä itsestäänselvyyksiä, kuten vanhusten laitoshoitamista kotihoidon sijaan, kauppojen aukioloaikoja sekä vanhempien kunnioitusta.

- Toivottavasti kokemukset kantavat pitkälle elämässä eteenpäin ja antavat rohkeutta tarttua uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Oli koskettavaa nähdä, miten opiskelijat kertoivat avoimesti yhteistyön kokemuksista ja monikulttuurisen tietotaidon lisääntymisestä, iloitsee Heidi Blom.

www_Kuva--Mira-talo-1A.jpg

Opintojakson päätöstilaisuudessa opiskelijoiden tehtävänä oli valita joko sininen tai punainen paperi riippuen siitä, kumpi elementti opintojaksolla painottui. Sininen väri symboloi tiedollisen taidon kasvua (=järki) ja punainen elämyksellisyyttä (=sydän).

www_Kuva-Mitaralo1B.jpg

Opiskelijoita pyydettiin vielä erikseen kirjaamaan valitsemaansa väriin ja symboliin liittyvä sana.  

Teksti: Heidi Blom
Kuvat: Heidi Blom, Janne Kaurainen

Back