Kone- ja tuotantotekniikan osaston kansainvälistyminen jatkuu vahvana

Posted on 2012-07-12 09:00:22 EEST.

VAMKin kone- ja tuotantotekniikan osastolla kansainvälistyminen on edennyt ripeästi usean eri projektin myötä lukuvuoden kuluessa. Opiskelijat ovat osallistuneet IP -intensiiviohjelmaan Pariisissa, osaston lehtorit Lindberg, Hantula ja Billing ovat käyneet sopimassa yksityiskohdista saksalaisen partnerikoulumme HS Ulmin kanssa syksyllä aloitettavasta yhteisestä opetusprojektista. Lisäksi osaston ensimmäiset ghanalaiset joint-degree -opiskelijat ovat valmistuneet toukokuussa ja ensimmäiset suomalaiset opiskelijat ovat aloittaneet  uuden poikkitieteellisen energiatekniikkaan suuntautuvan englanninkielisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelun.  Uutta suuntautumisvaihtoehtoa ja joint-degree  -ohjelmaa koordinoivat yliopettaja, tohtori Adebayo Agbejule ja lehtori Pekka Ketola, jotka vastaavat muun muassa ohjelman kansainvälisestä opiskelijarekrytoinnista sekä ohjelman yrityskontakteista.

IP-ohjelma kehittää  uusiutuvien  energioiden osaamista ja kansainvälisiä tiimityötaitoja

Konetekniikan opiskelijat ovat yhdessä sähkötekniikan ja tänä vuonna myös ympäristötekniikan opiskelijoiden kanssa osallistuneet jo neljäntenä vuonna peräkkäin järjestettyyn uusiutuvia energiatekniikoita käsittelevään IP-intensiiviohjelmaan. Euroopan unionin pääosin rahoittama ohjelma järjestettiin IUT Paris 13 St Denis`ssä Pariisissa.  Yli kahden viikon ajan opiskelijat osallistuivat luennoille ja työskentelivät monikansallisissa tiimeissä omia projektejaan tehden. Ohjelmassa oli myös ekskursioita muun muassa Siemensille ja Schneiderille sekä museokäynti tekniikan ja tieteen saavutuksia esittelevässä museossa.  Vapaa-aika kului tutustuen Pariisin lähiympäristöön ja nähtävyyksiin. Kurssi huipentui juhlavaan todistustenjakoseremoniaan ja ranskalaiseen tyylikkääseen cocktail-tilaisuuteen.

relwa2012_paattajaiset-076_web.jpg

Hyvin suoritettua IP-ohjelmaa sopi juhlistaa hiukan. Kuvassa VAMKin opiskelijoita, osastonjohtaja  Lotta Saarikoski ja  sähkötekniikan yliopettaja  Olavi Mäkinen.

IP-ohjelmaan osallistui noin 70 opiskelijaa Suomesta, Liettuasta, Saksasta, Ranskasta, Kreikasta, Romaniasta, Irlannista, Hollannista ja Belgiasta. Kansallisuuksia oli edustettuina vielä useammasta maasta muun muassa Kolumbiasta ja useasta Afrikan maasta. Monikansallisissa tiimeissä opiskelijat oppivat toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, mikä on insinööreille nykyään tärkeä taito globalisoituvassa elinkeinoelämässä.

relwa2012_paattajaiset-067_web.jpg

Kurssilaiset diplomienjakoseremonian jälkeen IUT Paris 13 St Denis:n kampuksen edessä.

Syksyllä 2012 luvassa kansainvälinen vaihdelaatikkoprojekti saksalaisten kanssa

Syksyllä 2012 aloitetaan kone- ja tuotantotekniikanosastolla uudenlainen opetusyhteistyö saksalaisen HS Ulmin konetekniikan osaston kanssa. Kone- ja tuotantotekniikan lehtorit Juha Hantula, Pertti Lindberg ja Mika Billing kävivät toukokuussa sopimassa projektin yksityiskohdista Ulmissa.  Yhteistyön tarkoituksena on antaa konetekniikan opiskelijoille mahdollisuus harjoitella koneensuunnittelua ja tietokoneavusteista valmistusta käytännössä kansainvälisissä tiimeissä. Toisen vuosikurssin opiskelijat suunnittelevat vaihdelaatikon, joka valmistetaan Saksassa ja päinvastoin. Näin opiskelijat pääsevät konkreettisesti harjoittelemaan kansainvälistä projektitoimintaa ja kommunikointia yli maarajojen. Tällaisia taitoja Vaasan alueen globaalit energiayritykset erityisesti arvostavat.

juhajamika-(2).jpg_web.jpg

Lehtorit Hantula ja Billing HS Ulmin laboratorioon tutustumassa.

Jatkossa opetusprojekti voi laajeta jopa yhteiseksi koulutuskokonaisuudeksi, jolloin opiskelija voi suorittaa energiatekniikkaan liittyviä opintoja joko Suomessa tai Saksassa. Tämänkaltaisen yhteistyön mahdollistaa molemmissa korkeakouluissa järjestettävät englanninkieliset suuntautumisvaihtoehdot opintojen loppuvaiheessa.

PerttiJuha-ja-melojat_web.jpg

Ulm on viehättävä vanha saksalainen kaupunki, jossa voi harrastaa jopa soutamista keskellä kaupunkia,  totesivat lehtorit Hantula ja Lindberg.

Teksti ja kuvat: Lotta Saarikoski

Back