Kehitysideoita ja juhlahumua

Posted on 2015-04-29 16:03:31 EEST.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin kansainvälisen auditoinnin ja myönsi sille huhtikuussa 2015 laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Erityisenä vahvuutena arvioinnissa pidettiin opiskelijoiden osallistumista toiminnan kehittämiseen. Laatujärjestelmän vahvuuksiksi nousivat hyvin toteutettu strategiaprosessi, ansiokas toimintaympäristön analyysi ja selkeät strategiset tavoitteet.

www_sertifikaatti.jpg

Auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Alan Davidson sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn pääsuunnittelija Sirpa Moitus vierailivat VAMKissa keskiviikkona 29.4. Davidson ja Moitus summasivat koko henkilöstölle suunnatussa tilaisuudessa arviointia yleensä sekä siinä esiin nousseita kehittämiskohteita.

Lisäksi Vaasan yrittäjien toiminnanjohtaja Maija Aarnio kertoi työelämän odotuksista VAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa kohtaan.

VAMKin henkilöstö pääsi myös tilaisuudessa pohtimaan, miten opintojaksopalautteen keräämistä ja työelämäyhteistyötä voitaisiin kehittää entistä sujuvammiksi.
 
www_ryhmakuva.jpg

Professori Alan Davidson, VAMKin laatupäällikkö Tarja Kettunen ja KARVIn pääsuunnittelija Sirpa Moitus iloitsivat, että VAMKissa laadunhallintaan osallistuvat niin johto, henkilökunta, opiskelijat kuin ulkoiset sidosryhmätkin.

www_tuuletus.jpg

Rehtori Tauno Kekäleellä oli kunnia vastaanottaa koko henkilöstön puolesta sertifikaatti ja laatuleima, jotka ovat voimassa kuusi vuotta.

www_Kettunen_Aarnio.jpg

Laatupäällikkö Tarja Kettunen ja Vaasan yrittäjien toiminnanjohtaja Maija Aarnio nostivat maljan laadulle.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmää, jonka korkeakoulu on rakentanut toimintansa kehittämiseksi omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kansainvälisen auditoinnin mukaan VAMKin laatujärjestelmä täyttää sekä kansalliset kriteerit että vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Kuvat: Tarja Gromov

Back