Joustavuus kehittyy portugalilaisessa aikuiskoulutuksessa

Posted on 2015-05-06 10:33:49 EEST.

Professori Rogério Duarte portugalilaisesta Setubal School of Technologysta vieraili VAMKissa tutustumassa erityisesti aikuiskoulutukseemme. Pohjoismailla on hyvä maine ja pitkä kokemus aikuiskoulutuksessa, kun taas Portugalissa sitä on toteutettu korkeakoulutasolla vasta kymmenisen vuotta.

Portugalissa tarve aikuiskoulutuksen kehittämiseen tuli ajankohtaiseksi nuorten ikäluokkien vähentyessä. Jotta päästäisiin nopeasti käyntiin, lievennettiin sisäänoton hakukelpoisuuksia ja ikärajaa laskettiin 23 vuoteen.

Haasteeksi osoittautuivat opiskelijoiden puutteelliset valmiudet akateemiseen opiskeluun. Koulutusjärjestelmä ei myöskään ollut valmistautunut huomioimaan aikuisopiskelijoiden erityistarpeita, kuten työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista.

Lähiopetus tärkeintä

Professori Duarten korkeakoulussa erityisesti tekniikan opintojen keskeyttäminen oli suurta, joten opetusta alettiin systemaattisesti kehittää.

Joustavuus oli keskeisin opetussuunnitelman uudistamisen lähtökohta. Opiskelijoille tarjottiin kaksi väylää suorittaa tutkinto, joista toinen perustui lähiopetukseen ja toinen oli käytännössä virtuaalisesti suoritettava. Lähiopetusta rytmitettiin esimerkiksi niin, että puolet ryhmästä oli vuoroviikoin lähiopetuksessa ja laboraatioissa, ja puolet vastaavasti tekivät etäopintoja. Lauantaisin järjestettiin harjoitus- ja ryhmätyöt erityisesti pidemmän välimatkan päästä opiskeleville.

Opiskelijoiden läsnäoloa mitattiin tarkasti ja heiltä kerättiin systemaattista palautetta. Selkeänä ja hieman yllättävänä tuloksena oli, että opiskelijat suosivat tutkinnon suorittamista käytännössä kokonaan lähiopetuksena: opettajien ja toisten opiskelijoiden tuki osoittautuivat tärkeimmiksi opiskelumotivaation ylläpitäjiksi.

Oppeja ja ideoita kotiinviemisinä

Professori Rogério Duarte vieraili VAMKissa Erasmus-opettajavaihdon kautta. Hän vaihtoi viikon aikana ajatuksia usean tekniikan opettajan kanssa konetekniikan sekä rakennus- ja ympäristötekniikan osastoilla ja tutustui muun muassa tiedekirjasto Tritoniaan sekä tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniaan.

Sulautuva opetus -hankkeeseen tutustuminen oli Duarten matkan yksi päätarkoituksista. Hän saikin hyvän katsauksen aiheeseen hankkeen projektipäälliköltä, matkailu- ja ravitsemuspalveluiden lehtori Kirsi Salomaalta. Hankkeessa opettajille on kehitetty konkreettisia malleja tekniikan ja median hyödyntämiseen lähi- ja verkko-opetuksessa.

www_duarte.jpg

Konetekniikan lehtori Mika Billing ja koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski professori Rogério Duarten (keskellä) kanssa vaihtamassa ajatuksia aikuiskoulutuksesta. Yhtäläisyyksiä suomalaisen ja portugalilaisen aikuiskoulutuksen välillä on erityisesti se, että opiskelijat arvostavat lähiopetuksessa saatua opettajan yksilöllistä ohjausta ja opiskelijatovereiden tukea.

Teksti ja kuva: Tarja Gromov

Back