Ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoaineiden vaikutus: Pahin mahdollinen skenaario

Posted on 2020-05-18 15:10:55 EEST.

Jos kaikki maailman fossiilisten polttoaineiden varannot poltettaisiin, kivihiilellä olisi ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrään dramaattisin vaikutus. Pienin vaikutus olisi maakaasulla. VAMKin yliopettaja Seppo Mäkinen julkaisi aiheesta tieteellisen artikkelin Atmospheric and Climate Sciences -julkaisussa.

Figure-WCS-PP-kuva-RED-updated_FI_FINAL2_www.jpg

Artikkelissa kuvitellaan tilanne, jossa kaikki maapallon tunnetut raakaöljy-, maakaasu- ja kivihiilivarat poltettaisiin, ja sitten lasketaan, että kuinka paljon kustakin vapautuisi ilmakehään hiilidioksidia. Kunkin fossiilisen polttoaineen vaikutus hiilidioksidin ns. ppm-arvoon (parts per million, eli tilavuuden miljoonasosiin) lasketaan myös. Näin toimien on saatu laskettua hiilidioksidin ppm-arvo kunkin polttoaineen loppuun polttamisen jälkeen, ja tätä on verrattu nykyiseen tilanteeseen.

Tällä tavalla on saatu melko konkreettinen käsitys siitä, miten vaarallista tai vaaratonta fossiilisten polttoaineiden polttaminen on. Artikkelissa on kyse pahimmasta mahdollisesta skenaariosta, koska mitään korjaavia mekanismeja, kuten yhteyttämistä, ei ole otettu huomioon. Näin ollen laskelmat antavat ylärajan sille, miten pahasti polttaminen voisi ilmakehän hiilidioksidin määrään vaikuttaa.

Artikkeli sisältää myös katsauksen kasvihuoneilmiön historiaan.


Linkki artikkeliin:
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=99488

Back