Ilkka-Yhtymältä 10 000 euroa VAMKin varainhankintaan: ”Monipuolinen koulutustarjonta auttaa seutua menestymään”

Posted on 2018-06-05 09:08:56 EEST.

VAMK on saanut lahjoituksen varainhankintaansa Ilkka-Yhtymältä. 10 000 euron lahjoituksen luovuttivat toimitusjohtaja Olli Pirhonen sekä Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa maanantaina 4.6.

- Vaasan seudulla VAMKilla on keskeinen rooli: poikkeuksellisen vahva energiateollisuus saa VAMKista työvoimaa, samoin kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysala. Monipuolinen koulutustarjonta auttaa koko seutua menestymään, Pirhonen sanoo.

Pirhosen mukaan Ilkka-Yhtymä haluaa olla mukana vahvistamassa pohjalaista menestystä, missä koulutus on keskeinen keino.

- Ammattikorkeakoulujen tavoitteet ja pärjääminen ovat entistä tarkemmassa seurannassa valtiovallan puolelta. Vahvat sidokset alueen yrityksiin ja hyvä vuorovaikutus ovat menestyksen avaimet myös jatkossa, muistuttaa Pirhonen.

VAMKin varainhankinta käynnistyi vuoden 2018 alussa ja kestää vuoden loppuun asti. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan VAMKin toimintaa ja tavoitteita. VAMK voi hankkia lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä. Valtio on lisäksi luvannut tukea toimintaa vastinrahalla, joka suhteutetaan kerättyyn yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa vuosille 2017–2018. Lisätietoja VAMKin varainhankintakampanjasta: vamk.fi/kiitos

Lahjoitus_Ilkka_AT_610.jpg

Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen (vas.) ja Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa (oik.) luovuttivat lahjoituksen VAMKin rehtori Tauno Kekäleelle. Kuva: Anssi Turunen

Back