Hoitoalan Kunskap i utveckling -hanke palkittiin

Posted on 2014-05-22 15:09:45 EEST.

VAMK on ollut mukana Yrkeshögskolan Novian koordinoimassa Kunskap i utveckling -hankkeessa, joka palkittiin Länsi-Suomen ESR-hankehelmet -tunnustuksella tiistaina 20.5. Tampereella pidetyssä tilaisuudessa palkinnon sai 30 hanketta, jotka ovat esimerkkejä tuloksellisista hankkeista tai hankekokonaisuuksista.

Kunskap i utveckling -hankkeessa on kokeiltu erilaisia malleja terveysalan opiskelijoiden kliinisen ohjauksen ja sitä tukevien materiaalien kehittämiseen. Tarkoituksena on ollut kyseenalaistaa vanhat tutut mallit ja löytää uusia tapoja toimia kehittämällä ja parantamalla toimintaa.

VAMKista projektissa olivat mukana yliopettaja Hanna-Leena Melender ja lehtori Marita Salmu.

- Lähdimme mukaan hankkeeseen, koska se oli innovatiivinen ja vastasi sen hetkisiin kehittämistarpeisiin, jotka liittyivät hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen, kertoo Hanna-Leena Melender.

Opiskelijan työelämäohjaus kuntoon

Hankkeessa VAMKilla oli tilaisuus tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän viiden toimintayksikön sekä kolmen muun alueella toimivan koulutusorganisaation Yrkeshögskolan Novian, Vaasan ammattiopiston ja Yrkesakademi i Österbottenin kanssa.

- Kliinisessä hoitotyössä toimivat harjoittelun ohjaajat saivat mahdollisuuden kehittää omia ohjaustaitojaan yhteistyössä hoitotyön opettajien kanssa. Tämä näkyy harjoitteluissa hoitotyön opiskelijoiden ohjauksen paranemisena, iloitsee Marita Salmu.

Projektin tavoitteina ovat olleet työelämän ja koulutuksen järjestäjien aktiivinen ja läheinen yhteistyö sekä sujuvampi tiedonkulku.

- Läheinen yhteistyö työelämän kanssa lisää edellytyksiä luoda parempia oppimisympäristöjä, kertoo Hanna-Leena Melender.

Uudistetut harjoitteludokumentit, joita opiskelijat, ohjaajat ja opettajat käyttävät, ovat olleet jo jonkin aikaa käytössä ja niihin ollaan tyytyväisiä. Potilaskeskeisen opiskelijaohjauksen ”käsikorttia” on jaettu osalle opiskelijoita, jotka ovat testanneet sitä harjoittelussaan.

- Hankkeeseen osallistuminen oli monella tavoin palkitsevaa, koska siinä oli mahdollisuus tehdä läheistä yhteistyötä työelämän edustajien kanssa ja kehittyä myös itse, kiittelee Marita Salmu.

Lisätietoja hankkeesta:
hanna-leena.melender@vamk.fi ja
marita.salmu@vamk.fi

Back