HELLA-hanke: Korkeakoulupedagogiikka 60 op / Higher Education Pedagogy 60 ECTS

Posted on 2018-04-27 13:05:37 EEST.

Mitä?
HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin. HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin. Lisätietoa projektista: https://hella60.wordpress.com/

Miksi?
Suorittamalla 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan kokonaisuuden saat opettajan pätevyyden (Åbo Akademi) sekä uusia tietoja ja taitoja ammattisi harjoittamiseen. Voit valita myös yksittäisiä kursseja suorittamatta koko kokonaisuutta.

Kenelle?
HELLA-hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen (Åbo Akademi, Vaasan yliopisto, VAMK, Novia ja Arcada) henkilöstölle ja tohtorikoulutettaville.

Missä?
Osan kursseista voi suorittaa kokonaan etäopintoina, osan hybridiopintoina paikan päällä mm. Vaasassa tai Turussa ja etäosallistumisena.

Milloin?
Kursseja pilotoidaan syksystä 2018 lähtien.

Millä kielellä?
Kursseja voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Aikaisempia yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan kursseja voidaan hyväksilukea kokonaisuuteen. Ohjeistukset tulevat kevään aikana.

Ilmoittautuminen:
Osalle kursseista voit ilmoittautua jo nyt EduLabin kurssitietokannassa (kurssit on merkitty nimellä ”HELLA”) https://www.tritonia.fi/fi/lyhytkurssit

Huom!
HELLA-hanke on kehittämishanke ja kursseja päivitetään parhaillaan. EduLabin www-sivuille ja korkeakoulujen omille sivuille tulee kevään aikana lisätietoa kursseista ja aikatauluista.  

Lisätietoa
Sanna West, suunnittelija
sanna.west@tritonia.fi

-------------------------------------------------------

What?
HELLA – Higher Education Learning Lab is a research based and research supported development project on higher education pedagogy that is developing and piloting a new multilingual 60 ECTS study module in higher education for the needs of the universities and the universities of applied sciences. The HELLA project is one of the key projects of the Ministry of Education and Culture. More information: https://hella60.wordpress.com/

Why?
The 60 ECTS study module in higher education pedagogy gives you teacher qualifications (Åbo Akademi University) and you will gain new knowledge and skills for your work as a teacher. You can even choose separate courses instead of the whole study module.

For whom?
For the staff in the higher education institutions involved in the project (Åbo Akademi University, the University of Vaasa, Vamk, Novia and Arcada universities of applied sciences).

Where?
Some of the courses are distance courses and some are executed as hybrid courses where you in part can participate for example in Vaasa or in Turku and in part participate remotely.

When?
The courses will piloted from autumn 2018.

In which language?
You can take courses in English, Finnish and Swedish.

Replacement and credit transfer of previous courses and prior learning
It is possible to get credits from previous courses in higher education pedagogy transferred to this study module. More information will be available later this spring. 

Register for courses
You can register for the first courses already on EduLab’s webpages (the courses are marked with “HELLA”) https://www.tritonia.fi/en/shortcourses

N.B.
The HELLA project is a development project and we are updating the courses at the moment. We are going to publish more information on EduLab’s webpages and the webpages of the higher education institutions involved in the project later on.

 

More information
Sanna West
planning officer
sanna.west@tritonia.fi

 

 

 

 

Back