VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Osuuskuntayrittäjyys, 2 ov
TYY30146 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen osuuskunnasta yritysmuotona ja sen soveltuvuudesta liiketoimintaan. Opiskelija tuntee osuuskunnan perustamisprosessin ja liiketoiminnan suunnittelun merkityksen sekä osuuskunnan jäsenten roolit, keskeiset vastuut ja velvoitteet Opiskelija tuntee yksityisten hyvinvointipalvelujen valvonta- ja lupajärjestelmän.

Oppisisältö

Osuuskunnan perustaminen, toimintaan liittyvät keskeiset yritystaloudelliset ja oikeudelliset kysymykset. Liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen sekä hyvinvointipalvelujen tuotantoon liittyvät erityispiirteet.

Esitiedot

Yrittäjyys.

Opiskelumenetelmät

Luennot ja harjoitukset 20 h, itsenäinen opiskelu 20.

Oppimateriaali

  • Koskiniemi, Erkki 1998 (toim).
  • Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen. Tampere.Tammer-Paijo Oy.
  • Köppä, Laukkanen, Santala, 2000. Enemmän kuin yritys - Yhteisöllisen yrittämisen menestystekijät, Helsinki. Oy Edita Ab.
  • www.stydi.net

Oppimisen arviointi

Harjoitukset, ryhmätyöt, tentti tai tehtävä.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback