VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Liikevenäjä, 3 ov
TYY30145 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Kielitaito, joka mahdollistaa kommunikoinnin venäläisten kanssa erilaisissa liike-elämän viestintätilanteissa /sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppisisältö

Liikeviestintä, kauppakirjeenvaihdon perusteet, liikekirjeiden laatiminen (jos ilmaistaan lyhyesti; jos pidemmin: ulkomaankauppanäyttely; tavaratalo /valikoima, osastot/; yritysesittely /vieraitten vaastaanotto, kestitys/; puhelinkeskustelu; neuvottelu; liikekirjeitä /tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, vahvistus/.

Esitiedot

Venäjän perusteet: esim. alkeis- ja jatkokurssi tai lukion C-kielen oppimäärä

Opiskelumenetelmät

Suulliset ja kirjallsiet harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt, kotitehtävät.

Oppimateriaali

  • Arto Lehmuskallio: Ruplan kurssi
  • Finn Lectura 1996, 2. painos.
  • Opettajan antama materiaalia.

Oppimisen arviointi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen sekä portfolio ja kirjallinen tentti.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback