VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Kasvuyrittäjyys, 2 ov
TYY30144 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen kasvun mahdollisuuksia, kasvun rahoitusvaihtoehtoja, mitä kasvu aiheuttaa yritykselle ja kasvun aiheuttamat vaatimukset strategiselle johamiselle.

Oppisisältö

Innovatiivisuus ja verkostoituminen (ml. pienyrityksen johtaminen); Enterprise-Forum -tyyppiset (liikeideasta menestystarinaksi) menestystarinoiden esittelyt, voimakkaan kasvuvaiheen yrittäjyys; kasvuyrityksen rahoitusvaihtoehdot ja mahdollisuudet, kasvavan pienyrityksern johtaminen ja verkostoituminen.

Opiskelumenetelmät

Luennot, yritysvierailut, asiantuntijavierailut, ryhmätyöt.

Oppimateriaali

  • Ideasta kasvuyritykseksi, McKinsery & Company
  • Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

Oppimisen arviointi

Projektityö, projektipäiväkirja, itsearviointi sekä vertaisarviointi, palautekeskustelut.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback