VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Tapatietous liike-elämässä, 1 ov
TYY30143 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän tavat ja perehtyy erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Oppisisältö

Vierailujen ja yritystilaisuuksien järjestäminen. Juhlapainatteet, liputus, liikelahjat, merkkipäivät ja muistamiset. Pukeutuminen.

Opiskelumenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitustyöt. Lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä annetuista aiheista.

Oppimateriaali

  • Harju, Leena 2000. Työelämän hyvät tavat. Keuruu: Otava (tai vastaava kirja).

Oppimisen arviointi

Tentti.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback