VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Yrittäjyys toimintatapana, 2 ov
TYY30142 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on yksilön yrittäyysaikomusten ja niihin vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen ja testaaminen sekä yrittäjäksi ryhtymisen prosessin kuvaaminen ja selvittäminen. Innovaatioiden tuotteistaminen, realisoiminen ja kaupallistaminen taloudelliseksi menestykseksi organisoimalla uutta luovaa toimintaa. Luovuus ja innovatiivisuus selviytymisstrategiana tuotteen/palvelun markkinaympäristö, tulevaisuus, liiketoiminnan kehittäminen ja yhteistyökumppaneiden löytäminen.

Oppisisältö

Yrittääjyysaikomuksiin vaikuttavat tekijät, yrittäjäksi ryhtymisen prosessi, innovatiivisuuden tuotteistaminen ja kaupallistaminen, luovuus ja innovatiivisuus, tuotteen ja palvelun markkinaympäristö.

Opiskelumenetelmät

Luennot, yritysvierailut, asiantuntijavierailut, ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja.

Oppimateriaali

  • Ilmoitetaan luentojen alkaessa.

Oppimisen arviointi

Projektityö, tentti ja itsearviointi.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback