VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Visuaalinen suunnittelu - Design management, 2 ov
TYY30071 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Kurrsin tavoitteena on opastaa julkaisujen ja esitteiden hyvään taittamiseen. Visuaalisesti oikein suunnitellun trityskuvan ja graaafisen ohjeiston luomisessa toimintamallina voidaan käyttää Desing managementiä, jonka avulla yrityskuvaa hallitaan ja kehitetään systemaattisesti siten, että se heijastaa yrityksen liikeideaa, strategioita ja kulttuureja.Oikeanlaisella visuaalisella siuunnittelulla yritys opastaa, mihin sen profiloinnissa on kiinnitettävä huomiota.Kurssin tavoitteena on kehittää visuaalista ymmärrystä yrityksen ja yhteisön viestinnässä.Kurssin tavoitteena on myös opastaa lay-outin suunnitteluun (taitto-ohjelmiin tutustuminen) ja kuvan käsittelyyn (kuvankäsittelyohjelmiin tutustuminen).

Oppisisältö

Viestinnän kielet. Kuvallisen viestinnän lähtökohdat, keinot ja ilmaisut sekä kuvittaminen yleensä. Väri viestinnän kielenä, värien viestit, symboliikka ja yhteisövärit. Typografia, valokuvan sanoma ja valokuvan käsittely ja rajaus. Merkit, ilmeet, talotyyli (talotyyli= graafinen ohjeisto) Talotyylin rakentaminen ja Design Management Tunnukset, logot ja ilmeet talotyylin rakentamisessa Talotyyli verkossa, paperilta ruudulle: median vahvuudet ja heikkoudet sekä verkon tuomat uudet mahdollisuudet ja vaatimukset esim. kuvankäsittelyssä. Merkit, ilmeet, talotyyli (talotyyli= graafinen ohjeisto) Talotyylin rakentaminen ja Design Management Tunnukset, logot ja ilmeet talotyylin rakentamisessa Talotyyli verkossa, paperilta ruudulle: median vahvuudet ja heikkoudet sekä verkon tuomat uudet mahdollisuudet ja vaatimukset esim. kuvankäsittelyssä.

Esitiedot

Tietotekniikan perusopinnot

Oppimateriaali

  • Loiri Pekka ja Juholin Elisa: Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja.
  • Poikolainen Liisa (toim.)(1994) Design Management. Yrityskuvasta kilpailuvaltti.
  • Sekä opettajan osoittamaa tai jakamaa materiaalia.

Oppimisen arviointi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja tentti.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback