VAMK, University of Applied Sciences  
  Diploma Supplement Label Audited by FINHEEC

Liike-elämän psykologia, 1 ov
TYY30029 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisenä olemisen ja kasvamisen merkityksen työelämän ja muidenkin elämän alueiden kannalta ja omaksuu siihen tarvittavaa tietoa. Hän tutustuu myös johtajuuteen mm. erilaisten yrityskulttuurien kautta.

Oppisisältö

  • persoonallisuus, itsetunto
  • tunneäly
  • ilmeet ja elekieli
  • tuoksujen ja värien vaikutus
  • johtajuus, organisaatiokulttuurit
  • luovuustekniikoiden soveltaminen

Oppimateriaali

  • Monisteet
  • Tommy Hellstenin kirja "Virtahepo työpaikalla"
  • Kurssilla käytetään myös Pauli Juutin kirjaa "Johtajuus ja organisaation alitajunta"

Oppimisen arviointi

Osallistuminen opetukseen, käytännön harjoitukset, kirjallinen tentti.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Feedback